Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

TURASANNA – CULTÚR – EALAÍN

TURASANNA – CULTÚR  – EALAÍN

13 – 19/6/2020

Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy !
PDF: Turasanna Scoile-GREILLE
 1bus Turasanna agus Imeachtaí Cultúrtha
An tSeachtain seo táimíd ag diríu ar thurasanna scoile agus turasanna clainne mar a bheadh ar siúl againn dá mbeimís ar scoil ACH LE CASADH. Ba bhreá linn do ghrianghrafanna agus fiseáin a fheiceáil gach lá.
This week’s theme is school and Family Outings WITH  A TWIST . We would like to see to photos and videos of you out and about and taking us off on magical journeys to places
Dé Luain 15/6 Dé Máirt 16/6 Dé Céadaoin 17/6
MAD HATTER’S TEA PARTY TURAS AITIÚIL TÓRAÍOCHT TAISCE
333

Fan sa bhaile nó téigh ar phicnic agus éagraigh cóisir de do chuid féin bunaithe ar an scéal Eachtraí Eilíse i dTír na nIontas (Alice’s Adventures in Wonderland)
Stay at home or pack a picnic and recreate your very own Mad Hatter Tea Party. Here are some tips to help you enjoy a tea-licious Party:
https://www.thestatenislandfamily.com/tips-enjoy-tea-licious-mad-hatter-tea-party-kids/  
Don’t forget to dress the part!

444

In áit dul ar thuras scoile i mbliana, táimíd ag iarraidh ortsa muidne a thabhairt ar thuras scoile ar áit nó aíteanna suimiúla i do cheantar féin taobh istigh de 5km. Glacaigí grianghrafanna, déanaigí fiseáin agus má bhíonn fonn oraibh is féidir libh an turas a leagan amach ar Google Maps fiú agus é a roinnt linn. Tusa an treoraí ar an gcamchuairt seo!
Instead of going on a school tour this year, we’re asking you to bring us on a tour of your local area and show us some places, within the 5km limit, that might be interesting to visit. We would love for you to take photographs or make a video. If you’re feeling very techie, you might even plot the places on Google Maps and share it with us. You are the tour guide on this trip!

555

Inniu táimid ag du lar thóraíocht taisce. An féidir libh gach rud a fháil? Cuir amadóir ar siúl má tá sibh ag lorg dúshlán breise
Today we are going on a Scavenger Hunt. Can you find everything on the list? If you want an extra challenge, set your stopwatch and see how fast you are!

CLICK FOR DETAILS

Déardaoin 18/6 Dé hAoine 19/6  
TURAS GO BAILE ÁTHA CLIATH PICTIÚRLANN  
666Ranganna Sóisireacha…..
Tá sibhse ag dul ar thuras go Áras an Uachtaráin. Déan an turas agus freagair na ceisteanna.
Naíonáin go Rang 2, you are off on a tour of Áras an Uachtaráin. Take the tour and try to answer the quiz as you go.
https://president.ie/en/explore-visit/interactive-tour

ÁRAS-QUIZ

Ranganna 3-6: sibhse ar thuras stairiúla bunaithe ar Éirí Amach 1916. Déan an turas agus freagair na ceisteanna.
R3 -R6: you are off on a tour of Dublin based on The Easter Rising 1916.Take the tour and try to answer the quiz as you go.
https://dublinrising.withgoogle.com/welcome/

1916-QUIZ

777
Faigh an grán rósta réidh, aimsigh an tolg, déan tú féin compórdach, agus bain sult as scannán. Tá sé tuillte agat taréis seachtain fhada oibre.
Get the popcorn ready. Find the couch, make yourself comfortable and enjoy your favourite film. It’s been a long week and you deserve a treat!
wapp

Cuir scéal chugainn agus bíodh seans agat duais a bhuachaint! 
Log your activities and be in with a chance to win the Daily Prize!
scoil@cnocnare.net or WhatsApp 0860380060