Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

Nuachtlitir Cairde – Nollaig/December 2015

Go raibh míle maith agat do na tuistí a thug cabhair dúinn ar an dá ‘Lá Bratach’. Táimid an-bhuíoch díbh. Freisin ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Bartley Gavin agus an CCE (Fred Finn Branch) dona buicéid don bhailiúcháin. Many thanks to the parents who collected for our Flag Days last week, we are extremely grateful. Also, thank ... Read More »

Nuachtlitir 1 Nollaig 02

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert Beidh se seo ar siúl ar an LUAIN 21ú Nollag sa scoil.  Tuilleadh sonraí níos déanaí. This will take place on MONDAY 21st December in the school.  More details later. Laethanta Saoire/Holidays Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt 22ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an gCéadaoin 6ú Eanáir 2016 ag 8:50r.n. School ... Read More »

Nuachtlitir Cairde – November 2015

Dioscó na Samhna Míle buíochas le Richard Kelly ó SuperValu, Baile an Mhóta, a rinne urraíocht ar shóláistí do na páistí an lá sin, agus do Ollie Alcorn agus Bryan Whelan freisin.  Bhí €233 árdaithe. Many thanks to the parents who helped out at the disco, to Richard Kelly of Supervalu Ballymote who sponsored the treats, Ollie Alcorn (PA),Bryan Whelan ... Read More »

Nuachtlitir 3 – Samhain 17/11/15

SCOIL NUA! Mar is eol daoibh, tháinig an dea-sceál inniu go bhfuil an scoil san áireamh ar an gClár Infheistíochta Caipitil Scoileanna 2016-2021. Tá feachtas leanúnach ar bun ag an mBord, an fhoireann, cumann na dtuismitheoirí (Cairde) agus pobal na scoile i gcoitinne lena chinntiú go mbeadh tiomantas déanta maidir le foirgneamh buan a sholáthar don scoil. Tá an gealltanas ... Read More »

Scoil Nua!

Fearann Gaelscoil Chnoc na Ré fíor–chaoin fáilte roimh an nuacht go bhfuil an scoil san áireamh ar an gClár Infheistíochta Caipitil Scoileanna 2016-2021. Tá feachtas leanúnach ar bun ag an mBord, an fhoireann, cumann na dtuismitheoirí (Cairde) agus pobal na scoile i gcoitinne lena chinntiú go mbeadh tiomantas déanta maidir le foirgneamh buan a sholáthar don scoil. Bunaíodh Gaelscoil Chnoc ... Read More »

An Tionscnamh maidir le Bratach don Scoil/ Flags for Schools Initiative

    D’fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, tá leagtha de chúram ag an Rialtas ar Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír. Is cuid bhuntábhachtach de chlár comórtha Éire 2016 an tionscnamh seo trína mbeidh comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann, faoina ... Read More »

Nuachtlitir 2- Samhain 05/11/15

An Tionscnamh maidir le Bratach don Scoil/ Flags for Schools Initiative D’fhonn comóradh a dhéanamh ar chothrom céad bliain ó tharla Éirí Amach 1916 agus ó fógraíodh Poblacht na hÉireann, tá leagtha de chúram ag an Rialtas ar Óglaigh na hÉireann an Bhratach Náisiúnta a thabhairt chuig gach bunscoil sa tír. Is cuid bhuntábhachtach de chlár comórtha Éire 2016 an ... Read More »

AISTEAR – cabhair ag teastáil/Help needed

A thuismitheoirí, Tá sé beartaithe againn tús a chur l’ Aistear – Creatchuraclam na Luath-Óige, sna ranganna Naíonáin go luath. Creatchuraclam is ea Aistear do leanaí ó bhreith go sé bliana in Éirinn. Chun é seo a chur i bhfeidhm, bíonn uair an chloig de spraoi structúrtha nó foghlaim chomhtháite sna ranganna naonáin gach lá. Má tá breis eolais ag ... Read More »

Nuachtlitir – Samhain 02/11/15

Temple Street Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir. Bhailíomar os cionn € 200 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith! Muma raibh deis agat fós síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh roimh an Aoine seo, 6 Samhain. Maith sibh go léir!   A big thank you to all parents and children. ... Read More »