Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

Nóta ó CAIRDE 6/10/2015

Nuacht Litir/ Newsletter 6/10/2015 Cairde agus an Bord Bainistíochta Sa dá mhí romhainn bheidh toghcháin do chumann na dtuismitheoirí, Cairde, agus do Bhord Bainistíochta na scoile. Dóibh siúd atá nua sa scoil, thíos tá míniú ar chuid de na difríochtaí idir an dá ghrúpa. Tá Bord Bainistíochta mar riachtanas dlíthiúil ag scoil. Bainistíonn an Bord an scoil ar son an ... Read More »

Lúthchleasaíocht Trastíre/Cross Country Athletics

Comhghairdeas do na páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. Comhghairdeas le Tara R4 a bhain an dara áit amach i rás na gcailíní (Sóisir), Kayla a bhain an triú áit amach sa rás Sinsir agus le Oliver R4 agus Adam R5 a chríochnaigh i measc an deichniúir is fearr ... Read More »

Nuachtlitir 3- Mean Fómhair 2015: 29/09/2015

DIARMAID Ó GRÁINNE R.I.P. Is le brón a fhógraímid bás Dhiarmaid Ó Gráinne fear mór na Gaeilge sa cheantar le blianta fada agus a ghlac páirt ollmhór i mbunú na scoile seo i 1996. Bhí Diarmaid mar Chathaoirleach ar an gCoiste Bunaithe agus mar bhall den Bhord Bainistíochta sna blianta tosaigh. Bhí baint mór aige leis an ngrúpa COMHRÁ agus ... Read More »

Nuachtlitir 2- Mean Fómhair 2015

Aifreann na Scoile: Beidh Aifreann dona páistí ar siúl sa scoil maidin Dé hAoine seo, 25ú M.F. Fáiltímid roimh ár séiplíneach nua, Canon Tom, a bheidh linn in áit an Athair Pat . Cuir fios orainn muna mbeidh do pháiste ag freastal ar Aifreann, ionas go mbeimid in ann socrú a chur i bhfeidhm dóibh. A School mass will take ... Read More »

Nuachtlitir Cairde Meán Fómhair (1) 2015

CAIRDE: Cumann na dTuismitheoirí Dia daoibh agus fáilte romhaibh ar ais ag tús na scoilbhliana nua! Fáilte ar leith roimh thuistí na naíonán nua… Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a chomhoibríonn le ... Read More »

Nuachtlitir 1 Méan Fómhair 10/09/2015

Fáilte romhaibh ar ais!  Fáilte Speisialta roimh na páistí nua a thosaigh ar scoil agus roimh ár múinteoir nua, Liz Nic Searraigh, agus le Múinteoir Gráinne agus Múinteoir Jade atá ar ais linn i mbliana. Welcome back!  A special welcome to all the children who started school, to our new teacher Liz Nic Searraigh and to Múinteoir Gráinne agus Múinteoir Jade ... Read More »

Ar Ais ar Scoil! Back to School

Osclóidh an scoil arís ar an Mháirt 1 Meán Fómhair (School reopens on Tuesday September 1st at 8.50a.m.) Nuachtlitir/Newsletter 25-8-2015: PDF- 25 LUNASA 2015 Laethanta Saoire/Holidays & closures: PDF- Laethantasaoire1516 Leabharliostaí / Booklists: PDF-Leabharliostai15-16     Read More »

Nóta ón mBord – 30/6/2015

GAELSCOIL CHNOC na RE

A thuismitheoirí, a chairde, Reáchtáil an Bord cruinniú do thuismitheoirí sásta cuidiú leis an bhfeachtas stocaireachta chun a chinntiú go gcuirfear Gaelscoil Chnoc na Ré ar an gcéad liosta tógála scoile eile. Tá an liosta le foilsiú sna míonna amach romhainn ach cinnte roimh an chéad Olltoghchán eile. Iarraimid go leanfaidh tuismitheoirí leis an stocaireacht ar na hionadaithe náisiúnta i ... Read More »

CAIRDE-Éadaí Scoile/Uniform Sale

cairdelogo

Díolachán Éadaí Scoile Reáchtálfar díolachán éadaí scoile sa halla ar an Aoine 26ú agus an Luan 29ú Meitheamh idir 1pm agus 3pm. Is deis mhaith é seo pirilín, geansaí nó barréidí spóirt a fháil ar shíntiús beag. Má tá éadaí scoile (pirilíní, geansaithe agus barréidí spóirt amháin) agat nach dteastaíonn uait a thuilleadh agus riocht maith orthu, fág san oifig ... Read More »

Nóta ón mBord- 22/6/15

GAELSCOIL CHNOC na RE

A thuismitheoirí, a chairde, Scríobhaim arís chugaibh maidir le obair an Bhoird Bainistíochta brú a chur ar an Rialtas foirgneamh buan a sholáthair d’ár scoil. Ár mbuíochas le gach duine a bhí i dteagmháil leis na hionadaithe náisiúnta go dtí seo. Bheimis buíoch dá bhféadfaí cóipeanna d’aon fhreagra a thagann a chur ar aghaidh chugainn freisin. Tá áthas orm dul ... Read More »