Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR – SAMHAIN 01, 2021

Fáilte romhaibh ar fad ar ais. Buíochas libh ar fad don sár-iarracht atá déanta ag gach éinne chun an scoil a athoscailt agus a choinneáil ar oscailt. Ta dúshlán fós romhainn don chuid seo den téarma, idir seo agus saoire na Nollag. Iarrfaimid go leanfaidh an dea-thoil agus comhoibriú ar aghaidh ionas gur féidir linn an scoil a choinneáil slán ... Read More »

NUACHTLITIR, 20 DEIRE FÓMHAIR 2021

GOAL – Lá na nGeansaí -Jersey Day Comhghairdeas agus Míle Buíochas le gach éinne – d’eírigh linn €608 a ardú do GOAL ar lá na nGeansaí. Congratulations and thanks to everyone – we managed to raise € 608 for GOAL on Jersey day. Maith sibh! COMHGHAIRDEAS le/CONGRATULATIONS…………. Lorcan agus Rose i Rang 6 a bhain teastais amach i gComórta Ealaíne TEXACO ... Read More »

NUACHTLITIR, 6 DEIRE FÓMHAIR 2021

 COMHGHAIRDEAS le…. Matthew i Rang 1 a bhuaigh duais mór i gComórta Ealaíne TEXACO na bliana seo. Rang Múinteoir Donna ó anuaraidh, agus an scoil ar fad, as ucht an 4ú BRAT GLAS a bhaint amach. Eagróimid ócáid sábháilte in am tráth chun an brat a chrochadh. Na páistí ó Ranganna 3,4,5 agus 6 a ghlac páirt i rásaí sealaíochta ... Read More »

NUACHTLITIR, LÚNASA 31, 2021

Fáilte ar ais gach duine! Fáilte speisialta don 28 Náionáin nua a thosaigh linn inniu agus ár bpáistí nua Séamus, Helena agus Luke – guímid gach rath orthu linn anseo thar na blianta atá romhainn. Fáilte ar ais le Múinteoir Katie agus lenár múinteoir nua Múinteoir Máire. Táimid ag tnúth le bheith ag obair libh i rith na bliana. Ba ... Read More »

PLEAN FREAGARTHA/RESPONSE PLAN

A chairde Tá Plean Freagartha na Scoile ullamh agus ar fáil anseo: PLEAN F-Response Plan GSCNR-leagan4-260821 Cúpla poinnte tapaidh: Osclóidh an scoil ag 8.40 gach lá, ag dúnadh ag 2.20. • Tiocfaidh páistí ar scoil idir 8.40 agus 9.00 gach maidin agus fágfaidh siad idir 2.10 agus 2.20 (sonraí iomlána sa phlean. • Beidh srianta ar an gcarrchlós, mar a bhí anuraidh. ... Read More »

NUACHTLITIR, LÚNASA 20, 2021

A thuismitheoirí, a chairde, FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL Táimid ag obair ar an bPlean Freagartha a athnuachan agus is beag athraithe a bheidh ar na socraithe a bhí i bhfeidhm anuraidh, cuirfimid na sonraí chugaibh i rith na seachtaine seo chugainn. Idir an dá linn, féach an fhaisnéis is déanaí ón Roinn, agus go háirithe na físeáin treorach do ... Read More »

NUACHTLITIR, LÚNASA 9, 2021

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Athosclóidh an scoil Dé Máirt 31 Lúnasa 2021 @ 8.40r.n. agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh ar ais agus roimh na páistí nua a bheidh ag tosú linn. Tuigimid go mbeimid ag filleadh tar éis an tsamhraidh faoi phrótacail ... Read More »

Leabhar Liostaí 2021

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil ar thíos. Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga ... Read More »

NUACHTLITIR 30 MEITHEAMH (JUNE) 2021

MÍLE BUÍOCHAS!! Tá an samhradh buailte linn faoi dheireadh! Is cinnte gur scoilbhliain dhifriúil a bhí ann arís, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a a bhí baint acu leis an scoil agus a chuidigh leis an iarracht le linn tréimhse an-dúshlánach. In ainneoin na ndúshlán agus an chur isteach, bhí an t-ádh linn go ... Read More »

TUAIRISCÍ SCOILE & SCRÚDAITHE – SCHOOL REPORTS & STANDARDISED TESTS

A thuismitheoirí, a chairde Tá na rudaí seo i bhfeidhm sa scoil (1) Tuairisc lárbhliana ar gach páiste scaipithe ag na cruinnithe le tuismitheoirí i Mí na Samhna. (2) Tuairiscí Scoile ag deireadh na bliana curtha chugaibh sula ndúnann an scoil i Mí Meitheamh (tá nóta míniúcháin iniata), agus (3) Eolas ar thorthaí na bpáistí sna triallacha caighdeánaithe (Rang 1 ... Read More »