Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION AND RETURNS

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK COLLECTION AND RETURNS DÉARDAOIN 18/6/2020 ; 12-4pm Tá leabhair agus cóipleabhair na bpáistí le tabhairt amach agus is gá dúinn leabhair ar chíos, léitheoireachta roinnte, leabharlanna srl a fháil ar ais. Tá seo eagraithe le bheith ar siúl ar an Déardaoin seo 18 Meitheamh idir 12 agus 4pm. Táimid ag úsáid an rogha Cruinniú Tuismitheora-Múinteoirí ar Aladdin ... Read More »

NUACHTLITIR, 15 MEITHEAMH 2020

Dia daoibh a thuismitheoirí agus a pháistí. Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith. Agus muid ag teacht i dtreo deireadh na bliana, tá roinnt mhaith le neagrú againn agus idir seo agus deireadh na bliana beidh roinnt mhaith eolais le scaipeadh oraibh. Bheinn buíoch ach an nuachtlitir seo a léamh go cúramach. Fanaigí slán! Mícheál   I hope ... Read More »

TURASANNA – CULTÚR – EALAÍN

TURASANNA – CULTÚR  – EALAÍN 13 – 19/6/2020 Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy ! PDF: Turasanna Scoile-GREILLE   Turasanna agus Imeachtaí Cultúrtha An tSeachtain seo táimíd ag diríu ar thurasanna scoile agus turasanna clainne mar a bheadh ar siúl againn dá mbeimís ar scoil ACH LE CASADH. Ba bhreá linn do ... Read More »

STEM sa Bhaile/STEM at Home

STEM sa Bhaile/STEM at Home 8 – 12/6/2020 Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy ! PDF:STEM sa Bhaile 2020 Cuir scéal chugainn agus bíodh seans agat duais a bhuachaint!  Log your activities and be in with a chance to win the Daily Prize! scoil@cnocnare.net or WhatsApp 0860380060 AN BRAT GLAS/GREEN FLAG An tSeachtain ... Read More »

Seachtain Spóirt sa Bhaile

Spórt sa Bhaile/Sport at Home 2 – 5/6/2020 Bí Gníomhach, Bí Cruithaitheach agus Bain Taitneamh as ! / Be Active, Be Creative and Enjoy ! PDF: Spórt sa Bhaile2020 Cuir scéal chugainn agus bíodh seans agat duais a bhuachaint!  Log your activities and be in with a chance to win the Daily Prize! scoil@cnocnare.net or WhatsApp 0860380060 or by form: https://tinyurl.com/spoirt ... Read More »

Lá Spraoi 2

Fáilte go dtí an leathanach Spraoi! 29-5-2020 Bain triall as an TRÁTH na gCEIST (Kahoot quiz):  Náionáin – Rang 2: https://kahoot.it/challenge/e1a54dba-ae64-4ac5-bdeb-4686a3e681f1_1590665700008  Rang 3-6: https://kahoot.it/challenge/02724198?challenge-id=e1a54dba-ae64-4ac5-bdeb-4686a3e681f1_1590661483063 Focal chuardach/Wordsearch Cén duine atá in easnamh (which staff member is missing from the Wordsearch)? Aimsigh an Múinteoir NACH BHFUIL anseo. Seol freagra chuig scoil@cnocnare.net Cén freagra atá ar seo? FREAGRA: Read More »

NUACHTLITIR 25 BEALTAINE, 2020

Hi a chairde Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith. Tá dúshlán ar leith romhainn le cúpla mí anuas agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann, leis na tuismitheoirí agus ar ndóigh leis na daltaí as a gcomhoibriú iontach ag an am éiginnte seo. Leanann an téarma scoile ar aghaidh ar feadh na 5 seachtaine ... Read More »

Rollú Scoile/New Enrolment Policy

(SEE ENGLISH VERSION BELOW) Níos luaithe i mbliana d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna Ciorclán 7/2020 maidir le tús a chur le codanna áirithe den Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018 . Is é cuspóir an chiorcláin údaráis scoile a chur ar an eolas faoi chodanna den acht thuas a éileoidh athruithe ar bheartais agus phróisis iontrála scoile. Beidh feidhm ag na socruithe ... Read More »

Lá Spraoi

Fáilte go dtí an leathanach Spraoi! Bain triall as an TRÁTH na gCEIST (quiz): https://forms.gle/x1ymkrhn24YPqr2t5   Focal chuardach/Wordsearch – Cén duine atá in easnamh (which staff member is missing from the Wordsearch)? Foireann Chnoc na Ré. Seol freagra chuig scoil@cnocnare.net   CÉ i GCNOC NA RÉ: Can you work out the teachers’ names from the clues? https://forms.gle/wHuoCQ5TwhufDqU66    Cén freagra atá ... Read More »

NÓTA/NOTE 4/5/2020

A thuismitheoirí, a chairde,  Tá súil agam go bhfuil gach éinne ag coinneáil slán sábháilte agus in ann taitneamh a bhaint as an aimsir mhaith.  Tá an obair scoile molta do gach rang ar fáil anois ar ALADDIN CONNECT faoin rannóg OBAIR BHAILE agus ar an suíomh idirlín ag http://ww2.cnocnare.net/fsb20aib/. Agus sibh ag seoladh obair/Pictiúirí srl ar ais, is fear ... Read More »