Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR – NOLLAIG #2, 2020

TUAIRISCÍ LUATH-BLIANA/EARLY YEAR REPORTS Tá tuairiscí luathbliana ar fáil anois ar ALADDIN – muna bhfuil teacht agat ar Aladdin, cuir scéal chugainn agus cuirfear cóip sa phost. The early year reports are now available on ALADDIN – if you don’t have access to Aladdin, let us know and a copy will be posted.  CÁRTAÍ NOLLAIG/CHRISTMAS CARDS Mar is eol daoibh, ... Read More »

NUACHTLITIR – NOLLAIG #1, 2020

COMHGHAIRDEAS! Comhghairdeas le Matthew (Naí Shinsir) agus Ronan (R1) a ghnóthaigh aitheantas speisialta i gcomórtas Ealaíne Texaco le déanaí. Congratulations to Matthew (Senior Infants) and Ronan (R1) who won special commendations in the Texaco Art competition recently. COVID etc. Is mór an trua é ach iarraimid oraibh nach scaipfaidh na páistí cártaí Nollag ag na páistí eile mar a bhí ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #3, 2020

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings Mar is eol daoibh, cuirimid luach mór ar chumarsáid idir tuismitheoirí agus múinteoirí. Ar an drochuair, ní féidir na gnáthshocruithe le haghaidh cruinnithe a chur i bhfeidhm i mbliana mar gheall ar COVID-19. Eiseoimid tuairisc lár na bliana ar dhul chun cinn gach dalta ar Aladdin sna seachtainí amach romhainn. Rachaidh múinteoirí i dteagmháil le tuismitheoirí má ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #2, 2020

COMHGHAIRDEAS LE… Comghairdeas mór le EUAN i R4 (Katie) a fuair an chéad duais náisiúnta, “Celebrate Cycling Champion 2020”, sa chomórtas ‘Green-Schools Stay Home’. Rinne Euan rothaíocht ar feadh 150 lá i ndiaidh a chéile. Éacht! Congratulations to EUAN in R4 (Katie) who won the national award “Celebrate Cycling Champion 2020” in the ‘Green-Schools Stay Home’ competition. Euan cycled for 150 ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #1, 2020

Fáilte romhaibh ar fad ar ais. Buíochas libh ar fad don sár-iarracht atá déanta ag gach éinne chun an scoil a athoscailt agus a choinneáil ar oscailt. Ta dúshlán fós romhainn don chuid seo den téarma, idir seo agus saoire na Nollag. Iarrfaimid go leanfaidh an dea-thoil agus comhoibriú ar aghaidh ionas gur féidir linn an scoil a choinneáil slán ... Read More »

NUACHTLITIR 23/10/2020

MÍLE BUÍOCHAS! Tá an briseadh lár-téarma tagtha agus táim cinnte go bhfuil gach duine ag súil leis an sos! Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine , bord, foireann, páistí agus tuismitheoirí don obair agus comhoibriú iontach ó thus na scolbhliana chun oideachais i suiómh slán a chur ar fáil sa scoil. Fanaigí Slán agus feicfimid a chéile ... Read More »

NUACHTLITIR 2, DEIRE FÓMHAIR 2020

UASDÁTÚ/COVID-19 UPDATES: In ainneoin na tuairimíochta ar fad, ní eol dúinn aon phlean a bheith ann scoileanna a dhúnadh ná an sos meántéarma a leathnú ach táimid ag pleanáil i gcás aon athrú air seo. Táimid an-bhuíoch de phobal na scoile ar fad as a gcomhoibriú chun na bearta go léir a theastaíonn chun gach duine a choinneáil slán ar ... Read More »

NUACHTLITIR – Deire Fómhair 1

UASDÁTÚ/COVID-19 UPDATE De réir mar a mhéadaíonn cásanna ar fud na tíre, iarraimid ar gach duine a bheith ar an airdeall maidir le pobal na scoile a choinneáil slán trí na bearta rialaithe atá i bhfeidhm a leanúint, go háirithe cuas láimhe, béasaíocht riospráide agus fadú fisiceach. Tá faisnéis thábhachtach sa ríomhphost seo mar a leanas: (1) Litir maidir le ... Read More »

NUACHTLITIR, MEÁN FÓMHAIR 25, 2020

Dia daoibh, tá súil againn go bhfuil cúrsaí go maithe le gach éinne /We hope all is well with everyone. Another week safely navigated! LEABHAIR & OBAIR BHAILE – BOOKS &  HOMEWORK Mar is eol daoibh, ní raibh aon obair bhaile fhoirmiúil do mhí Mheán Fómhair, seachas léamh agus gníomhaíochtaí baile ó am go chéile. Leanfar le seo an tseachtain ... Read More »

CARRCHLÓS/CARPARK

A chairde Míle buíochas as ucht bhur gcomhoibriú le na socraithe oscailte agus dúnadh na scoile, ach go háirithe le na socraithe nua atá i bhfeidhm don charrchlós. Tá na socraithe seo ag obair go maith acgus tá siad fíorthábhactach ó thaobh cúrsaí slándála páistí agus daoine fásta. Iararimid go leanfaidh sibh ar aghaidh, ag fágáil an carrchlós do ghluaisteáin ... Read More »