Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR LÚNASA 20, 2018

(Cuirfear cóipeanna crua sa phost i rith na seachtaine. Cnag anseo – eolas faoin scéim árachas pearsanta/Hard copies will be posted during the week. Click here for information regarding the Pupil Personal Accident Scheme.) A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire agus ag ullmhú don bhliain nua. Osclóidh an scoil ... Read More »

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2018

Leabhar Liostaí 2018 Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos. The school handles all books. Books ... Read More »

NUACHTLITIR IÚIL (JULY) 2018

MÍLE BUÍOCHAS!! Anois agus scoilbhliain eile bainte amach againn, tá sé tábhachtach tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i rith na bliana a aithint, buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí ... Read More »

Nuachtlitir Meitheamh 28, 2018

RANGANNA / CLASSES for 2018-2019 Seo mar a bheidh na ranganna roinnte don scoilbhliain nua: Classes will be divided as follows for the new school year: Naíonáin Shóisir/Junior Infants Múinteoir Lynne Naíonáin Shinsir/Senior Infants Múinteoir Katríona Rang 1 Múinteoir Dara Rang 2 Múinteoir Jade Rang 2&3  Múinteoir Fiona * Rang 3 Múinteoir Bríd Nic Thomáis * Rang 4 Múinteoir Liz Rang ... Read More »

NUACHTLITIR – MEITHEAMH 26, 2018

SLÁN le RANG 6 Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 a bheidh ag ceiliúradh a saol scoile ag cóisir: anocht ag 7.00i.n. Best wishes to the children in R.6 who will be celebrating their time in the school at a party tonight at 7pm. MÚINTEOIR MÁIRE Mar is eol daoibh, d’éirigh Múinteoir Máíre as a post múinteoireachta ... Read More »

NUACHTLITIR – MEITHEAMH 20, 2018

Lá Gníomhachtaí/Spóirt – Activities/Sports Day Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Samantha agus Rang 6 agus don fhoireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn. We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Samantha and Rang 6 as well as the staff for ... Read More »

CAIRDE – Siúlóid/Family walk & picnic

Turas Teaghlaigh – Siúlóid Chósta/Family Outing -Coastal Walk Eagrófar imeacht do theaghlaigh ar an Domhnach, Meitheamh, 17ú @ 4 pm. Siúlóid cois chósta a bheidh ann, tríd gnáthóga éagsúla lena n-áirítear cósta dumhcha gainimh, riasc goirt agus coillearnach péine. Siúlfaimid gar do Eaglais Chill Easpaig Bhróin, suíomh luath-Chríostaí stairiúil. Tabhir libh picnic. Buailfimid le chéile ag an nGunna Mór sa ... Read More »

NUACHTLITIR – MEITHEAMH 6, 2018

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES Beidh an scoil dúnta ar an LUAN 11ú Meitheamh ar mhaithe le oiliúint foirne i dtaobh Cumhdach Leanaí. Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE an 29ú Meitheamh do laethanta saoire an tSamhraidh. Beidh an scoil ag athoscailt ar AN DÉARDAOIN 30ú Lúnasa 2018. The school will be closed on Monday June 11th ... Read More »

NUACHTLITIR – BEALTAINE 28, 2018

Cóineartú/Confirmation 2018 Comhghairdeas le múinteoir Samantha agus lena daltaí ó Rang 6 ar a gCóineartú.  Bhí an cór agus an ceol go hálainn agus buíochas le Múinteoir Gráinne agus le gach duine a bhí páirteach ann.  Maith sibh uilig!  Gach bliain, molaimíd do na páistí ó R2 & R6 airgead a thabhairt do charthanacht áitiúil.  Míle buíochas do na páistí ... Read More »

NUACHTLITIR – BEALTAINE 22, 2018

DÚNADH SCOILE/ SCHOOL CLOSURES Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine 1ú Meitheamh (Cruinniú Foirne) agus beidh an scoil dúnta ar an Luan 4 Meitheamh (Saoire Poiblí) Beidh an scoil dúnta ar an LUAN 11ú Meitheamh ar mhaithe le oiliúint foirne i dtaobh Cumhdach Leanaí (féach thíos) Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an AOINE ... Read More »