Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR , MÁRTA 15, 2018

NB Laethanta Dúnta/School Closure Dates: Scoil dúnta ar an Luain seo 19ú Márta don Saoire Poiblí. Dúnfaidh an scoil i gcóir laethanta saoire na Cásca ar an Aoine seo chugainn, 23ú Márta ag 12:00 i.n. agus osclóidh sí arís ar an Luan 9ú Aibreáin. Dúnfaidh an scoil ón Luan 7ú Bealtaine go dtí an Aoine 11ú i gcóir Saoire Poiblí ... Read More »

NUACHTLITIR , MÁRTA 13, 2018

MÓRSHIÚIL LÁ le PÁDRAIG – St. PATRICK’s DAY PARADE 2018 Beidh Paráid Lá le Pádraig ar siúl ar an Satharn seo,17ú Márta,agus beidh an scoil páirteach ann i mbliana. “Ceiliúradh Bliain na mBan” an téama.  Is í AN BHRANRÍON MÉABH & A LAOCHRA atá roghnaithe againn don iontrál i mbliana. Tuismitheoirí ag teastáil arís i mbliana. Féach mála scoile na ... Read More »

NUACHTLITIR , MÁRTA 7, 2018

SEACHTAIN NA GAEILGE Tá Seachtain na Gaeilge (http://www.snag.ie/ ) ar siúl anois go dtí 17ú Márta  Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil féach thíos.  Déanaigí iarracht níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile an tseachtain seo!  ! “Seachtain na Gaeilge”/“Irish Language Week” (http://www.snag.ie/ ) is now in progress until 17th March this year.  There will be ... Read More »

CAIRDE-Boston Tea Party 18-03-18

Níos  mó daoine ag teastáil don Boston Tea Party ar an 18 Márta! Bheimis buíoch dá mbeadh tábla amháin ar a laghad ag gach rang. Mura bhfuil tú ag iarraidh tábla a óstáil, is féidir leat suí ag tábla le hóstach. Is é seo an t-imeacht ardú airgid is mó don scoil i mbliana agus beidh an-spraoi ann! Tar ar ... Read More »

NUACHTLITIR , Feabhra 26, 2018

NB: Scoil Dúnta/School Closure Beidh an scoil DÚNTA ar an Aoine seo, 2ú Márta, toisc go mbeidh lá oiliúna ag na múinteoirí. School will be CLOSED this coming  Friday,2nd March, due to staff in-service training. http://ww2.cnocnare.net/oiliuintfull-day/ Droch Aimsir/Extreme Weather Procedures Féach an ríomhphost a cuireadh níos luaithe inniu. See email sent earlier today or click http://ww2.cnocnare.net/aimsir/ SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh ... Read More »

Oiliúint um Chosaint Leanaí – Dúnadh Scoile /Child Protection Training – School Closure Friday March 2nd (full day)

Tá nósanna imeachta nua maidir le Cosaint Leanaí forbartha ag an Roinn Oideachais agus Scileanna do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna. D’fhorbair an Roinn iad seo i gcomhairle leis na comhpháirtithe oideachais chun an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus na treoirlínte athbhreithnithe “Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 2017” a thógáil san áireamh. ... Read More »

CAIRDE-BOSTON TEA PARTY-UPDATE

Níos mó táblaí ag teastáil/ We are looking for 10 more table hosts! Téigh i dteagmháil le Rita/ contact Rita on ritared@gmail.com AN RAIFIL/RAFFLE UPDATE Please see below the list of companies who have already given us prizes for the Boston Tea Party Raffle. There are still lots more great prizes to be confirmed, so watch out for our emails! If you can’t attend ... Read More »

Fógra ón mBord Bainistíochta/Message from Board of Management

A thuismitheoirí, a chairde Is mian leis an mBord agus le Múinteoir Mícheál buíochas a ghabháil le Múinteoir Dara, atá tar éis seasamh siar ó ról an Phríomhoide Tánaisteach, as a cuid oibre i mbainistíocht agus ceannaireacht na scoile le seacht mbliana sa phost sin. Bhí Dara i gceannas ar go leor de na tionscnaimh sa Litearthacht agus Tacaíocht Foghlama ... Read More »

NUACHTLITIR , Feabhra 12, 2018

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break Beidh an scoil dúnta ar feadh 15ú & 16ú Feabhra don bhriseadh lár téarma.  Dúnfaidh an scoil ag 2.30 i.n. mar is de gnáth ar an gCéadaoin 14ú Feabhra. School will be closed for two days this week, 15th & 16th February, for the mid-term break.  School will finish at 2.30pm as normal this Wednesday 14th ... Read More »