Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2019

Leabhar Liostaí 2019 Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos. The school handles all books. Books ... Read More »

NUACHTLITIR LÚNASA 9, 2019

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 29 Lúnasa ag 8.50 r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine ina ndiaidh, 30ú Lúnasa, le haghaidh Cruinniú Foirne. Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on THURSDAY, ... Read More »

NUACHTLITIR IÚIL 11, 2019

MÍLE BUÍOCHAS!! Anois agus scoilbhliain eile bainte amach againn, tá sé tábhachtach tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i rith na bliana a aithint, buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 25, 2019

SLÁN le RANG 6 Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 a bheidh ag ceiliúradh a saol scoile ag cóisir anocht ag 7.00i.n. Best wishes to the children in R.6 who will be celebrating their time in the school at a party tonight at 7pm. CÚRSAÍ FOIRNE/STAFF UPDATES Slán agus ádh mór le Múinteoir Bríd Nic Thomáis atá ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 20, 2019

LÁ GNÍOMHACHTAÍ/SPÓIRT – ACTIVITIES/SPORTS DAY Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Samantha agus Rang 6 agus don fhoireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn. We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Samantha and Rang 6 as well as the staff for ... Read More »

Nuachtlitir CAIRDE – 20 Meitheamh 2019

CRUINNIÚ CAIRDE/MEETING Beidh cruinniú deireannach na bliana ar siúl ar an gCéadaoin seo chugainn, Meitheamh 26, ag a 8 i.n. sa scoil. Fáilte roimh cách. Last meeting of the school year takes place next Wednesday, June 26, at 8p.m. in the school. All welcome. AIRE Tuistí Rang 6/ Attention Rang 6 parents ! Má tá do pháiste ag fágáil na ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 11, 2019

CRUINNIÚ FOIRNE/ STAFF MEETING Beidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine seo, 14ú Meitheamh (Cruinniú Foirne) The school will be closed at 12pm this coming Friday, 14th June, for a staff meeting.  FLEADH CHEOIL SHLIGIGH 2019 – COMHRÁ GAEILGE Comghairdeas do gach éinne a ghlac páirt sa chomórtas chomhrá don bhFleadh le déanaí. Beidh na páistí thíos ... Read More »

NUACHTLITIR BEALTAINE 30, 2019

CÓINEARTÚ/CONFIRMATION 2019 Comhghairdeas le múinteoir Samantha agus lena daltaí ó Rang 6 ar a gCóineartú.  Bhí an cór agus an ceol go hálainn agus buíochas le Múinteoir Gráinne agus le gach duine a bhí páirteach ann.  Maith sibh uilig!  Gach bliain, molaimíd do na páistí ó R2 & R6 airgead a thabhairt do charthanacht áitiúil.  Míle buíochas do na páistí ... Read More »

NUACHTLITIR BEALTAINE 22, 2019

CÓINEARTÚ/CONFIRMATION Guímis gach ráth ar na páistí ó Rang 6 agus múinteoir Samantha atá ag ullmhú go dian don Chóineartú a bheidh ar siúl an Aoine seo, 24ú Bealtaine ag 11:30r.n. san ArdEaglais.  Tá fáilte roimh cách chuig an ócáid speisialta seo.  Beidh páistí ó R2-R5 sa chór (culaith scoile le bhur dtoil). We wish every blessing to Rang 6 ... Read More »

NUACHTLITIR BEALTAINE 13, 2019

COMHGHAIRDEAS! – Céad CHOMAOINEACH / First COMMUNION – R2 Comhghairdeas le Rang 2 a fuair an Chéad Chomaoin Naofa ar an Domhnach. Buíochas do na daoine seo a leanas: Múinteoir Jade, Múinteoir Laura Ann agus na páistí féin, an Moinsíneoir Gerard Dolan & an tAthair Declan na tuismitheoirí ar fad a chuidigh leo ullmhú don, go háirithe an Coiste ‘Do ... Read More »