Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NÓTA ón mBORD – Bord Nua/New Board

Tá tréimhse ceithre bliana Bord Bainistíochta ag críochnú ar an 30/11/2015. Tá ar gach scoil Bord Bainistíochta nua a thoghadh. Tá dá áit ann do thuismitheoirí páistí atá ag freastal ar an scoil faoi láthair. Mairfidh tréimhse an Bhoird nua 4 bliana.  Sular féidir linn tús a chur leis an bpróiséas chun tuismitheoirí a roghnú, is gá liosta AINMNEACHA aithreacha ... Read More »

Seachtain Mata – DÉ CÉADAOIN

Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) .  Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Cuir na freagraí sa Dhialann agus beidh crannchur gach lá dóibh siúd a thugann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Write ... Read More »

Seachtain Mata – DÉ MÁIRT

Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) .  Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Cuir na freagraí sa Dhialann agus beidh crannchur gach lá dóibh siúd a thugann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Write ... Read More »

Seachtain Mata – Dé Luain

Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) .  Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Cuir na freagraí sa Dhialann agus beidh crannchur gach lá dóibh siúd a thugann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Write ... Read More »

Nóta ó CAIRDE 6/10/2015

Nuacht Litir/ Newsletter 6/10/2015 Cairde agus an Bord Bainistíochta Sa dá mhí romhainn bheidh toghcháin do chumann na dtuismitheoirí, Cairde, agus do Bhord Bainistíochta na scoile. Dóibh siúd atá nua sa scoil, thíos tá míniú ar chuid de na difríochtaí idir an dá ghrúpa. Tá Bord Bainistíochta mar riachtanas dlíthiúil ag scoil. Bainistíonn an Bord an scoil ar son an ... Read More »

Lúthchleasaíocht Trastíre/Cross Country Athletics

Comhghairdeas do na páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. Comhghairdeas le Tara R4 a bhain an dara áit amach i rás na gcailíní (Sóisir), Kayla a bhain an triú áit amach sa rás Sinsir agus le Oliver R4 agus Adam R5 a chríochnaigh i measc an deichniúir is fearr ... Read More »

Nuachtlitir 3- Mean Fómhair 2015: 29/09/2015

DIARMAID Ó GRÁINNE R.I.P. Is le brón a fhógraímid bás Dhiarmaid Ó Gráinne fear mór na Gaeilge sa cheantar le blianta fada agus a ghlac páirt ollmhór i mbunú na scoile seo i 1996. Bhí Diarmaid mar Chathaoirleach ar an gCoiste Bunaithe agus mar bhall den Bhord Bainistíochta sna blianta tosaigh. Bhí baint mór aige leis an ngrúpa COMHRÁ agus ... Read More »

Nuachtlitir 2- Mean Fómhair 2015

Aifreann na Scoile: Beidh Aifreann dona páistí ar siúl sa scoil maidin Dé hAoine seo, 25ú M.F. Fáiltímid roimh ár séiplíneach nua, Canon Tom, a bheidh linn in áit an Athair Pat . Cuir fios orainn muna mbeidh do pháiste ag freastal ar Aifreann, ionas go mbeimid in ann socrú a chur i bhfeidhm dóibh. A School mass will take ... Read More »

Nuachtlitir Cairde Meán Fómhair (1) 2015

CAIRDE: Cumann na dTuismitheoirí Dia daoibh agus fáilte romhaibh ar ais ag tús na scoilbhliana nua! Fáilte ar leith roimh thuistí na naíonán nua… Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a chomhoibríonn le ... Read More »