Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NUACHTLITIR EANÁIR 25, 2019

CURRICULUM EVALUATION – ENGLISH: Beidh cigirí ón Roinn sa scoil ar an Mháirt agus ar an gCéadaoin seo chugainn ag feachaint ar mhúineadh an Bhéarla sa scoil. Beidh siad ag tabhairt cuairt ar gach rang thar an dá lá. Departmental inspectors will visit the school on Tuesday and Wednesday next to look at the teaching of English, and will visit every ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 18, 2019

INFLUENZA/FLIÚ: Féach http://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/influenza/seasonalinfluenza/guidance/schoolsguidance/ agus de réir comhairle an HSE, ná seol páiste ar scoil má bhíonn comharthaí fliú orthu. See  http://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/influenza/seasonalinfluenza/guidance/schoolsguidance/ for more information, and as per HSE advice, please do not send any child to school with flu symptoms. Míle Buíochas. I MO BHRÓGA/IN MY SHOES  Tá eolas faoin scéim seo curtha abhaile lena páistí inniu. Bheimis buíoch as ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 7, 2019

Fáilte Ar Ais/Welcome Back: Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  We hope you all had a nice break and we would like to wish everyone a happy new year.  Míle Buíochas: CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl. Tá roinnt duaiseanna fós le bailiú./ CAIRDE and ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 21, 2018

Míle Buíochas le – Na múinteoirí agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inné, CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, na daoine a thug spotdhuaiseanna, agus iad siúd a thug isteach cúnamh ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 19, 2018

Carúil na Nollag 2018/CHRISTMAS CAROL SINGING 2018 Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag Aonach na Nollag an pharóiste (Naomh Mhuire/Ardeaglais) i Halla Gillooly, le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne. Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 6, 2018

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert – Halla Naomh Mhuire Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 20ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.  The Christmas Concert will take place on THURSDAY 20th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in ... Read More »

Nuachtlitir Cairde 6ú Nollaig/6th December 2018

LEABHAR CÓCAIREACHTA/ COOKBOOK Tá an leabhar réidh anois agus tá líon teoranta ar fáil. €10 an ceann, cuirigí an t-airgead )i gclúdach litreach )chun na scoile go tapaidh chun cinn a fháil sula n-imíonn siad! Ta daoine ag teastáil ar an Satharn seo 8/12 chun iad a dhíol ag Aonach na Nollag i Halla Gillooly, féach thíos. The cookbook is ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 26, 2018

Cruinniú Foirne/Staff Meeting Dé hÁoine/Friday Samhain/Novembr 30: Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine seo, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí All children will finish school at 12:00pm this  Friday, NOVEMBER 30th, for a staff meeting. Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert Beidh se seo ar siúl ar an Déardaoin 20ú Nollag sa scoil. Tuilleadh sonraí níos déanaí This will take place on THURSDAY 20th ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 16, 2018

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings: Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 21ú & Déardaoin 22ú Samhain.  Cuireadh clár agus tuilleadh sonraí abhaile sna málaí scoile INNIU.  Muna bhfaigheann tú é, cuir glaoch ar an oifig nó seol ríomhphost. These will take place next Wednesday 21st and Thursday 22nd November.  A timetable and more details were sent in schoolbags TODAY (Friday).  If ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 5, 2018

Temple Street Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir.  Bhailíomar os cionn €350 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith!  Muna raibh deis agat síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh faoin Aoine seo, 9/11. Maith sibh go léir!  A big thank you to all parents and children.  We raised over 350 this ... Read More »