Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

LÁ GLAS/GREEN DAY 15/3/2023

Tá sé i gceist ag an scoil infheistíocht shuntasach a dhéanamh i sraitheanna de leabhair léitheoireachta Gaeilge a bheidh in úsáid leis na ranganna go léir, don léitheoireacht sa bhaile agus sa rang . Chun cabhrú le tiomsú airgid chuige seo, beidh bailiúchán deonach againn amárach, Dé Céadaoin, nuair a bheidh ár “Lá Glas” ar siúl againn. Is féidir leis ... Read More »

NUACHTLITIR, 10 MÁRTA 2023

LÁ OSCAILTE/OPEN DAY Beidh Lá Oscailte & Clárúcháin ar siúl AMÁRACH, an Satharn 11ú Márta ,ó 1.00 – 2.30i.n. Our Open Day takes place TOMORROW, Saturday 11th March, from 1.00 – 2.30p.m. Please pass this information to anyone who may be interested. PARÁID LÁ le PÁDRAIG/PARADE Beidh Paráid Lá le Pádraig ar siúl ar an Aoine seo chugainn,17ú Márta,agus beidh ... Read More »

NUACHTLITIR 27/02/23

SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil, ina measc comórtas ealaíne, trath na gceist agus Lá Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a insint dúinn! Táimid ag cur ... Read More »

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES

NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES See updated calendar HERE (1) Beidh an scoil dúnta ar an Luain seo chugainn 6ú Feabhra (Saoire Poiblí) The school will be closed next Monday, February 6th (Public Holiday) (2) Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 13ú-17ú Feabhra don bhriseadh lár téarma. Dúnfaidh an scoil ag 2.20 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine ... Read More »

Socraithe/Arrangements don 21/12 @ 12 noon

Críochnóidh an scoil amárach, ag 12, dona laethanta saoire. Chun brú a sheachaint, iarraimid oraibh cloí leis na hamanna agus socraithe thíos: Molaimid go siúlfadh daoine abhaile más féidir. Ní bheidh aon pháircéail ceadaithe i gcarrchlós na scoile mar is de gnáth; úsáid an spás taobh thiar den pháirc agus bailigh na páistí ó na céimeanna. Tá súil againn go ... Read More »

Míle Buíochas!

Míle Buíochas – leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm agus Seirbhís Carúl inniu, le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn dona himeachtaí a bheith ar siúl, le Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, le Donal Hackett don taifeadadh, le na daoine ar fad a thug spotdhuaiseanna ... Read More »

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE

AMÁRACH, Dé hAoine 16 Nollaig. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh sa dá áit. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 10.00 go 1.30 thuas staighre i Naomh Mhuire. TOMORROW FRIDAY 16th December. Parents and familieswelcome. CAIRDE will be providing the usual refreshments etc. from 10.00 to 1.30 upstairs in St. Mary’s. CLÁR/PROGRAMME 10.00 – 1.30 Sóláistí do na ... Read More »

NUACHTLITIR-CAIRDE NEWS, NOLLAIG 2022

CAIRDE Cruinniú Cinn Bhliana/AGM Bhí CCB Cairde ar siúl ar an 28 Samhain, 2022 agus is iad seo a leanas na hoifigigh:- The Cairde AGM took place on the 28th November, 2022 and the following are the officers:- Carol Ní Chormaic        Chairperson Zara Kelly            Vice Chairperson Caoimhe Tierney        Secretary Yvonne Uí Thuairisc    Treasurer Seo a leanas ... Read More »

NUACHTLIITIR 01/12/22

AN NOLLAIG SA SCOIL/CHRISTMAS IN SCHOOL Athrófar formáid na léirithe Nollag ag na páistí i mbliana agus beidh siad ar siúl Dé hAoine 16 Nollaig. Beidh na Naíonáin agus Rang 1 ag léiriú do thuismitheoirí agus teaghlaigh i halla na scoile ag na hamanna atá luaite thíos agus beidh na páistí ó Ranganna 2 go 6 páireteach i seirbhís carúil ... Read More »

CAIRDE-NUACHTLITIR/NEWSLETTER 7/11/22

Bhí céad chruinniú Cairde na bliana againn ar 20 Deire Fómhair 2022 agus chabhraigh gach duine a bhí i láthair clár imeachtaí spraíúla iontacha a chur le chéile do na páistí agus do thuismitheoirí don bhliain. Seo a leanas ár bpleananna don mhí romhainn: We had our first Cairde meeting of the year on 20 0ctober 2022 and all present ... Read More »