Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

Nuachtlitir Cairde : 19/10/2017

(see below for English version) Dioscó na Samhna Beidh Dioscó na Samhna ar siúl mar is gnáth i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine seo chugainn, 27ú Deireadh Fómhair. Is féidir leis na páistí gléasadh suas más mian leo. Tá sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas: Dioscó 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin ... Read More »

NUACHTLITIR D. FÓMHAIR 13, 2017

RANGANNA GAEILGE: Beidh Ranganna Gaeilge le haghaidh tuismitheoirí (6 seachtain) ag tosú Dé Céadaoin seo chugainn 18/10/17 ó 7.30-8.30 sa scoil, agus gach Céadaoin (seachas 1/11) go dtí an 29/11/17. Ma ta suim agat iontu, cuir d’ainm ar aghaidh chuig Muireann san oifig. Féach freisin http://irishforparents.ie/  Irish classes for parents will start in the school (six weeks) on Wednesday next ... Read More »

NUACHTLITIR D. FÓMHAIR 3, 2017

TRAS TÍRE/PRIMARY SCHOOLS CROSS COUNTRY Comhghairdeas do na páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. Comhghairdeas le Tara R6 a bhain an dara áit amach i rás Sinsir na gCailíní, Conor R4 a bhain an triú áit amach i rás Sóisir na mBuachaillí agus le Keelyn R4, Aoife Ní G ... Read More »

NUACHTLITIR LÚNASA 22, 2017

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire agus ag ullmhú don bhliain nua. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 31 Lúnasa ag 8.50 r.n. Hopefully everyone is enjoying the holidays and getting ready to return to school. School reopens on THURSDAY, August 31st at 8.50 a.m. CABHAIR AG TEASTÁIL/HELP ... Read More »

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2017

Leabhar Liostaí 2017 Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos. The school handles all books. Books ... Read More »

NUACHTLITIR IÚIL 10, 2017

MÍLE BUÍOCHAS!! Anois agus scoilbhliain eile bainte amach againn, tá sé tábhachtach tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i rith na bliana a aithint, buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 25, 2017

MÚINTEOIR MÁIRE AR SCOR/RETIREMENT Is le brón a fhograímid go mbeidh Múinteoir Máíre ag éirí as a post múinteoireachta i rith an tSamhraidh, tar éis 15 bliana caite linn i nGaelscoil Chnoc na Ré. Sa tréimhse sin mhúin sí na Naíonáin Shóisir agus, le cúpla bliain anuas, Rang 1. Múinteoir den scoth í Máire a bhí cumasach, tuisceanach, eolasach, dea-eagraithe ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 19, 2017

CUMANN na mBUNSCOL Ádh mór le foireann cailíní na scoile a bheidh ag imirt i gCraobh Cumann na mBunscol ar Mháirt seo (amárach) i bPáirc Markievicz. Tosóidh an cluiche ag 5.15 agus ba mhór acu bhur dtacaíocht. Good luck to the the girls’ football team who will be playing in the Cumann na mBunscol Plate Final this Tuesday (tomorrow) in ... Read More »

NUACHTLITIR CAIRDE – 1/6/2017

Díolacháin Cácaí/Cake-Sale: Eagrófar díolachaín cácaí, le cabhair ó Rang 6, ar an Aoine 9ú Meitheamh ó 1.00 go 2.30 i gclubtheach Naomh Mhuire. Tuilleadh eolais ar ball. Cairde, with help from Rang 6, will hold a cake-sale on Friday June 9th from 1 to 2.30pm in the clubhouse. More details next week. Turas Teaghlaigh – Siúlóid Chósta/Family Outing -Coastal Walk ... Read More »