Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NUACHTLITIR NOLLAIG 6, 2017

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert – Halla Naomh Mhuire  Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 21ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.  The Christmas Concert will take place on THURSDAY 21st December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 29, 2017

Cruinniú Foirne/Staff Meeting Dé hÁoine/Friday December/Nollaig 1: Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine seo, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí All children will finish school at 12:00pm this Friday, DECEMBER 1st, for a staff meeting. Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert Beidh se seo ar siúl ar an Déardaoin 21ú Nollag sa scoil. Tuilleadh sonraí níos déanaí This ... Read More »

Nuachtlitir Cairde – 29/11/2017

AGM Cairde/Cairde AGM Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Cairde 2017 ar siúl sa scoil ANOCHT, an Chéadaoin 29ú Samhain, ag 8.30 p.m. Toghfar coiste nua agus ionadaithe ranga don scoilbhliain nua agus beifear ag leagan amach sceideal imeachtaí sóisialta agus imeachtaí tiomsaithe airgid. This year’s Cairde AGM will be held at the school TONIGHT, Wednesday 29th November at 8.30 p.m. A ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 22, 2017

NB _-Míolta Gruaige/Head Lice: Faraor, tá míolta gruaige fairsing go leor i ngach scoil, go háirithe ag an am seo den bhliain. Tá curtha in iúl go bhfuil cás sa scoil agus bheimis buíoch go ndéanfaidh sibh scrudú ar ghruaig do chuid páiste INNIU. Iarraimid oraibh seiceáil go minic agus oifig na scoile a chur ar an eolas más gá. ... Read More »

Nuachtlitir SAMHAIN 14, 2017

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings: Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 22ú & Déardaoin 23ú Samhain. Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí abhaile sna málaí scoile AMÁRACH (Céadaoin). Muna bhfaigheann tú é, is gá glaoch ar an oifig faoin Aoine seo,le bhur dtoil. These will take place next Wednesday 22nd and Thursday 23rd November. A timetable and more details will be sent ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 7, 2017

Temple Street Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir. Bhailíomar os cionn €470 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith! Muna raibh deis agat fós síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh roimh an Aoine seo, 10 Samhain. Maith sibh go léir! A big thank you to all parents and children. We raised ... Read More »

Geata na Scoile/School Entrance

(English version below) Mar choinníol pleanála, toisc fás na scoile, tá oibreacha ar siúl (i gcomhpháirt le CLG Naomh Mhuire) chun feabhas a chur ar an ngeata iontrála agus na cosáin timpeall air. Is ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht atá an obair seo ar siúl. Tá súil againn go mbeidh an obair seo críochnaithe go luath ach idir an ... Read More »

Nuachtlitir Cairde : 19/10/2017

(see below for English version) Dioscó na Samhna Beidh Dioscó na Samhna ar siúl mar is gnáth i gClub Naomh Mhuire ar an Aoine seo chugainn, 27ú Deireadh Fómhair. Is féidir leis na páistí gléasadh suas más mian leo. Tá sé ar intinn againn i mbliana trí dhioscó a reáchtáil, mar seo a leanas: Dioscó 1: 12:30 – 13:20 Naíonáin ... Read More »