Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NUACHTLITIR Deire Fómhair 8, 2019

Tras Tíre/PrimaRy Schools Cross Country Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas ag an deireadh seachtaine. D’éirigh go hiontach leo. I rás Sinsir na mBuachaillí tháinig Conor Ó M sa dara áit agus bhuaigh an foireann (Conor, Tom, Allan, Charlie Ó, Charlie Mac & Logan) an bonn óir!  Bhain foireann na gcailíní, Sinsir (Anna, Saorla, Keelyn, ... Read More »

Nuachtlitir CAIRDE – 18 Meán Fómhair 2019

Imeachtaí atá ag Teacht/ Upcoming Events Tráth na gCeist Boird/ Table Quiz Oíche shóisialta spraíúil do thuismitheoirí. Fáiltímid go háirithe roimh na tuismitheoirí nua a thosaigh sa scoil chuig an ócáid shóisialta seo. Bí linn le haghaidh tráth na gceist boird dhátheangach i gClub CLG Mhuire ag 9pm Dé Sathairn an 28 Meán Fómhair 2019. Táblaí de 4 nó níos ... Read More »

Nuachtlitir CAIRDE – 3 Meán Fómhair 2019

CAIRDE: Cumann na dTuismitheoirí/ CAIRDE: Parents’ Association Dia daoibh agus fáilte romhaibh ar ais ag tús na scoilbhliana nua! Fáilte ar leith roimh thuistí na naíonán nua.  Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a ... Read More »

NUACHTLITIR LÚNASA 29, 2019

Fáilte romhaibh ar ais!  Fáilte Speisialta roimh na páistí nua a thosaigh ar scoil i mbliana, ach go háirithe Mila agus Logan. Welcome back!  A special welcome to all the children who started school with us this year, including our 2 new Dublin imports, Mila and Logan!  MEABHRÁN/REMINDER Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 AMÁRACH Aoine ... Read More »

NUACHTLITIR LÚNASA 19, 2019

Le seo tá eolas faoina leabharliostaí agus an ranníocaíocht dheonach. I mbliana tá Árachas Pearsanta 24/7 clúdaithe ag suim laghdaithe (€6) sa phraghas. Is fiú go mór an clúdach seo. Tá sonraí faoi na buntáistí iniata. Please find in this newsletter, details of the booklist prices and the voluntary contribution. This year we have included Personal Pupil Accident 24 hour ... Read More »

LEABHARLIOSTAÍ/BOOKLISTS 2019

Leabhar Liostaí 2019 Eagraíonn an scoil na leabhair ar fad, cinn gur féidir a úsáid arís ar chíos ar thrían den phraghas agus leabhair saothair 10% níos saoire. Ceannaítear na cóipleabhair freisin. Aon rud nach bhfuil clúdaithe, tá siad luaite ag bun an leathanaigh seo. Tá eolas faoi na leabhair agus an costais thíos. The school handles all books. Books ... Read More »

NUACHTLITIR LÚNASA 9, 2019

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin, 29 Lúnasa ag 8.50 r.n. Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ag 12.00 ar an Aoine ina ndiaidh, 30ú Lúnasa, le haghaidh Cruinniú Foirne. Hopefully everyone is enjoying the holidays. School reopens on THURSDAY, ... Read More »

NUACHTLITIR IÚIL 11, 2019

MÍLE BUÍOCHAS!! Anois agus scoilbhliain eile bainte amach againn, tá sé tábhachtach tacaíocht agus comhoibriú na dtuismitheoirí i rith na bliana a aithint, buíochas mór libh a thuismitheoirí don tacaíocht agus dílseacht i rith na bliana. Buíochas speisialta do choiste CAIRDE a d’eagraigh imeachtaí sóisialta, imeachtaí bhreischuraclam agus ardú airgid i rith na bliana. Buíochas ó chroí do na Múinteoirí ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 25, 2019

SLÁN le RANG 6 Guímid gach rath ar na páistí i Rang 6 a bheidh ag ceiliúradh a saol scoile ag cóisir anocht ag 7.00i.n. Best wishes to the children in R.6 who will be celebrating their time in the school at a party tonight at 7pm. CÚRSAÍ FOIRNE/STAFF UPDATES Slán agus ádh mór le Múinteoir Bríd Nic Thomáis atá ... Read More »

NUACHTLITIR MEITHEAMH 20, 2019

LÁ GNÍOMHACHTAÍ/SPÓIRT – ACTIVITIES/SPORTS DAY Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Samantha agus Rang 6 agus don fhoireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn. We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Samantha and Rang 6 as well as the staff for ... Read More »