Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

Nuachtlitir Meán Fómhair 6, 2016

Fáilte romhaibh ar ais!  Fáilte Speisialta roimh na páistí nua a thosaigh ar scoil i mbliana. Welcome back!  A special welcome to all the children who started school with us this year. Glanadh na Scoile/Clean –up: Míle buíochas do na tuismitheoirí agus páistí a thug cabhair dúinn agus an scoil a ullmhú don oscailt! Many thanks to the parents and ... Read More »

NÓTA/NOTE 31/8/2016

A thuismitheoirí, a chairde, Cúpla nóta tábhachtach don oscailt amárach. Some important information before school opens tomorrow. CARRCHLÓS/CAR PARK and TRAFFIC WARDEN-LOLLIPOP PERSON Amárach lá mór dona naíonáin nua ach go háirithe. Tá sé de nós ag an-chuid tuismitheoirí a bpáistí a thabhairt ar scoil iad féin don chéad cúpla lá sna ranganna eile freisin. Tá baol ann mar sin ... Read More »

Nuachtlitir 24 Lúnasa 2016

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire agus ag ullmhú don bhliain nua. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin,1 Meán Fómhair ag 8.50 r.n. Hopefully everyone is enjoying the holidays and getting ready to return to school. School reopens on THURSDAY next, September 1st at 8.50 a.m. Cabhair ag ... Read More »

ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ/PUPIL PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ/PUPIL PERSONAL ACCIDENT INSURANCE Cnag ANSEO le haghaidh foirm maidir le ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ, scéim atá roghnach daoibh. Ta achoimre den scéim le fáil ar an bhfoirm ach tá tuilleadh sonraí ar http://www.allianz.ie/Other_Products/Schools/Pupil-Personal-Accident/  Tá dá rogha ann, mar atá mínithe ar an bhfoirm iniata: Gníomhachtaí Scoile Amháin (€6) nó ar bhonn 24 Uair (€9)  Is ... Read More »

AN BORD: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile

AN BORD BAINISTÍOCHTA/BOARD of MANAGEMENT  Re: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile  Mar is eol daoibh, bíonn maoiniú do scoileanna mar dheacracht i gcónaí agus níl aon eisceacht ann i dtaobh Gaelscoil Chnoc na Ré, ach go háirithe le deontais na Roinne laghdaithe go mór le déanaí. I mbliana, teastaíonn ón mBord Bainistíochta an gannchion airgid i dtaca ... Read More »

NUACHTLITIR Meith. 29, 2016

RANGANNA / CLASSES for 2016-2017 Beidh rang amháin Naíonáin Shóisir againn i Meán Fómhair. Tá múinteoir breise ceadaithe ag an Roinn faoi réir líon áirithe páistí a bheith cláraithe linn i mí Mheán Fómhair. Tugann sé seo deis dúinn dhá rang Naíonáin Shinsir chomh maith le dhá rang Rang 1 a bheith againn, mar sin ní bheidh rang meascaithe/scoilte. Beidh ... Read More »

NUACHTLITIR MEITH 23, 2016

Lá Gníomhachtaí/Spóirt – Activities/Sports Day Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Dara agus an foireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn. We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Dara and the staff for all their work and to all who helped ... Read More »

Nóta Lá Spóirt & Meabhrán 14/06/2016

Nóta Lá Spóirt & Meabhrán/Sports Day & Reminders – 14/06/2016  Lá Gníomhachtaí/Spóirt – Activities/Sports Day Má tá aimsir oiriúnach amárach (Céadaoin 15ú) beidh lá gníomhachtaí/spóirt ag na páistí.  Níl aon gá le spunóg, práta/ubh nó tead/carbhat a thabhairt isteach mar tá an fearais ar fad againn sa scoil i mbliana.  B’fhéidir go mbeadh deoch breise ag teastáil ó do pháiste ... Read More »

Cumann na mBunscol – craobh peile

Gaelscoil 9 Baile an Mhóta 10 Bhí an mhí-ádh orainn inniu nuair a chailleamar ár gcraobh peile le cúilín amháin. 7-3 thíos ag leathama agus 8-4 thíos le 10 nóméid fágtha, d’imir an foireann thar barr chun a bheith ar chomhscór, 8-8,  le cúpla nóiméad fágtha ach níorbh dóthain é sa deireadh. Comhghairdeas le na himreoirí ar fad. We were ... Read More »

NUACHTLITIR MEITH 8, 2016

CUMANN na mBUNSCOL Ádh mór le foireann peile na mBuachaillí a bheidh ag imirt i gcraobh peile Chumann na mBunscol i bPáirc Markievicz ar an Satharn seo, 11 Meitheamh, ag 2 i.n. Bheadh sé iontach slua mór tacaíochta a fheiceáil ar an lá. Good luck to the Boys football team who will play in the  Cumann na mBunscol (8+ teachers’ ... Read More »