Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

NUACHTLITIR SAMHAIN 7, 2017

Temple Street
Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir. Bhailíomar os cionn €470 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith! Muna raibh deis agat fós síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh roimh an Aoine seo, 10 Samhain. Maith sibh go léir!
A big thank you to all parents and children. We raised over €470 this year for Temple Street Children’s Hospital through our Halloween dressing up and Board Games Day. Well Done! If anyone still wishes to donate, please ensure this is submitted by Friday 10th November. GRMA!

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings
Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 22ú & Déardaoin 23ú Samhain. Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí amach i rith na seachtaine seo chugainn. Féachaigí sna málaí scoile. Má tá lá faoi leith níos fearr duit, cuir é sin in iúl dúinn ANOIS, ní bheidh muid in ann socraithe á athrú tar éis an Déardaoin seo, 9/11.
These will take place on Wednesday 22nd & Thursday 23rd November 2017. A timetable and more details will be sent out next week. Please check the schoolbags! If one date suits better than the other, you must let us know ASAP, as the timetable cannot be changed after this Thursday 9th Nov.

NB:Cruinniú Foirne/Staff Meeting
Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine, 1ú NOLLAIG, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí.
All children will finish school at 12:00pm on Friday, DECEMBER 1st, for a staff meeting.

Operation Christmas Child (Team Hope):
Baileofar iad sa scoil ar an 9ú Samhain – 10ú Samhain AMHÁIN. Ná cuir isteach roimh sin le bhur dtoil. Níos mó eolas ar www.teamhope.ie .
We will be accepting boxes on the 9th & 10th of November ONLY. Please do NOT send them in BEFORE or AFTER these dates! Thank you for your continued generosity to this worthy cause, it is much appreciated by children less fortunate.

Dioscó na Samhna/ Halloween Disco
Míle buíochas le CAIRDE agus lena tuistí agus na múinteoirí a rinne maoirseacht ar na páistí roimh, le linn agus i ndiaidh an dioscó. Bhí sé iontach tuistí nua a fheiceáil ag cabhrú linn i mbliana. Buíochas ar leith le tuismitheoir na scoile Richard Kelly, Supervalu Baile an Mhóta, a rinne urraíocht ar an mbia agus deochanna dona páistí agus do Oliver Alcorn don bhfearais fuaime.
Thanks to CAIRDE and all the parents and múinteoirí who helped supervise the children during and after the disco. It was great to see many new parents getting involved. Thanks especially to parent Richard Kelly, Supervalu Ballymote, who donated the food and drinks for the children again this year, and to Ollie Alcorn for the use of the sound system.