Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

TUMU TUMU – Cake Sale & Crannchur/Raffle ar an Aoine 22/3/24

(ENGLISH VERSION BELOW) Is sráidbhaile beag tuaithe é Tumu Tumu in ardchríocha Lár na Céinia, atá suite i bhforaoisí dlútha ag bun Sliabh Chéinia. Cónaíonn teaghlaigh i dtithe beaga adhmaid scaipthe ar fud na foraoise, go minic gan aon leictreachas nó uisce reatha. Mar is eol daoibh, tá an Ghaelscoil nasctha leis an mBunscoil. Tá Coláiste na Trócaire nasctha freisin ... Read More »

NUACHTLITIR 12 MÁRTA, 2024

SEACHTAIN NA GAEILGE Leanann Seachtain na Gaeilge ar aghaidh sa scoil, le himeachtaí speisialta ar siúl do na páistí, ina measc tráth na gceist agus Lá Glas ar an Aoine seo 15ú. Beidh turasanna nó cuairteoirí speisialta ag gach rang agus chuige sin iarraimid ar gach clan síntúis €5 a thabhairt chun cuidiú leis an gcostas.  “Seachtain na Gaeilge”/ “Irish ... Read More »

NUACHTLITIR 4 MÁRTA, 2024

SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 15ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil, ina measc comórtas ealaíne, trath na gceist agus Lá Glas. Beidh turasanna agus cuairteoirí Speisialta ag gach rang agus chuige sin iarraimid ar gach clan síntúis €5 a thabhairt chun cuidiú leis an ... Read More »

Post mar CRS/SNA

Tá folúntas do CRS (SNA) páirt-aimseartha sa scoil (part-time SNA required by school). Féach/see: https://www.educationposts.ie/post/view/208104  ——————————————————————————————————- Is ionann 0.33 (10 n-uaire 40 nóiméad) de phost CRS an post seo, le gá cúig lá na seachtaine scoile a oibriú. Ba cheart go mbeadh na cáilíochtaí íosta mar atá leagtha amach ag an Roinn Oideachais ag iarrthóirí. Táthar ag súil go gcomhlíonfaidh an ... Read More »

MEABHRÁN/REMINDER – DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES

See updated calendar HERE (1) Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Matamaitice na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an MHÁIRT  seo chugainn 30ú EANÁIR 2024. Beidh an scoil DÚNTA ar an lá sin. Whole school professional development on The Primary MATHEMATICS Curriculum will take place for our staff on TUESDAY next, 30th JANUARY 2024. The school will be closed on that ... Read More »

Fógra Aimsire/Weather Notice

(ENGLISH VERSION BELOW) Le linn drochaimsir, tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm i nGaelscoil Chnoc na Ré: 1. Déanfaimid gach iarracht an scoil a choinneáil ar oscailt, chomh fada agus is féidir linn na páistí a fháil go foirgneamh na scoile go sábháilte, maraon le dóthain foirne, teas agus solas a bheith againn. 2. Glac leis go ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 8, 2024

A chairde, Fáilte ar ais agus athbhliain faoi mhaise daoibh go léir. Tá súil agam go raibh briseadh deas ag gach éinne. Welcome back and a Happy New Year to all. I hope everyone had a lovely break. NB-DÚNADH SCOILE/SCHOOL CLOSURES See updated calendar HERE (1) Beidh forbairt ghairmiúil scoile (Curaclam Matamaitice na Bunscoile) ar siúl don bhfoireann ar an ... Read More »

NUACHT, NOLLAIG 20, 2024

MÍLE BUÍOCHAS – leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm agus Seirbhís Carúl inniu, le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn dona himeachtaí a bheith ar siúl, le na daoine ar fad a thug spotdhuaiseanna don chrannchur (tarraingt amárach, Déardaoin, is féidir ticéad a fháil fós maidin amárach), ... Read More »

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE 2023

SEÓ NA NOLLAG & SEIRBHÍS/CONCERT & CAROL SERVICE 2023 AMÁRACH, Dé Céadaoin 20 Nollaig. Tá fáilte roimh thuismitheoirí agus teaghlaigh sa dá áit. Beidh CAIRDE ag soláthar na gnáth-sólaistí srl. ó 9.30 go 1.20 thuas staighre i Naomh Mhuire. CÁCAÍ srl agus SPOT DUAISEANNA – fág i Naomh Muire iad ó 8.30 ar maidin le do thoil. TOMORROW WEDNESDAY 20th ... Read More »

NUACHTLITIR #2 -CAIRDE- Nollaig 2023

CRANNCHUR NA NOLLAG/CHRISTMAS RAFFLE Tá maoiniú scoileanna, le bliain anuas ach go háirithe, fós ina ábhar imní in ainneoin roinnt tionscnamh nua ar nós scéim na leabhar scoile in aisce. Réimse mór faillí amháin is ea teip na Roinne deontas TFC, a raibh súil leis, a íoc anuraidh. Ní mór don scoil roinnt clár bán idirghníomhacha (atá os cionn deich ... Read More »