Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR EANÁIR 28, 2020

LABHAIRT NA GAEILGE – CÁRTAÍ CAINTE Leanann an scéim seo ar aghaidh, ó na Naíonáin go Rang a 6, chun feabhas a chur ar Ghaeilge mar teanga chumarsáide sa scoil.  Cuireadh cártaí nua abhaile lena páistí inné. Má chloiseann tú do pháiste ag labhairt Gaeilge sa bhaile, seol ceann de na cartaí isteach ar scoil. Tá na cártaí seo ag ... Read More »

SOS-Support our Secretaries -Stailc Aon Lá/1-Day Strike

English version below A thuistí, a chairde, Amárach, Dé hAoine 10 Eanáir, reáchtálfaidh rúnaithe scoile, a ndéanann Fórsa ionadaíocht thar a gceann, stailc aon lae agus cuirfidh siad tús le feachtas oibre chun riail ón Aoine go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Beidh tionchar díreach aige seo ar ár scoil. Tá Fórsa ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar chóras pá dhá ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 6, 2020

Fáilte Ar Ais/Welcome Back: Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  Tabharfar na páistí ó R2 – R6 chuig an Ardeaglais ar an Luain don Aifreann ag 10.30 (6 Eanaír- Eipeafáine an Tiarna) Tabhair faoi deara go mbeidh an scoil ag dúnadh ar an Aoine 10ú Eanáir 2020 ag 12.00 le haghaidh cruinniú ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 19, 2019

Míle Buíochas – leis an bhfoireann ar fad agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inniu, le CAIRDE agus na tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, le Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, le Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, le Richard Kelly (Supervalu Ballymote), Deirdre Reilly ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 17, 2019

Carúil na Nollag 2019/CHRISTMAS CAROL SINGING 2019 Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag i Johnson’s Court ar son Bóthar le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas agus bailíodh €322! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne agus Síle. Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who sang ... Read More »

Nuachtlitir Cairde 6 Nollaig 2019

CRUINNIÚ CAIRDE/MEETING Beidh an chéad chruinniú eile Cairde ar siúl ar an Mháirt seo chugainn, 10 Nollaig, ar a hocht a chlog sa scoil. The next Cairde meeting will take place on Tuesday 10 December at 8pm in the school. CEOLCHOIRM NA NOLLAG – AIRE TUISTÍ GACH RANGA!/CHRISTMAS CONCERT – ATTENTION ALL PARENTS! Mar is eol daoibh, beidh an ceolchoirm ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 5, 2019

CEOLCHOIRM NA NOLLAG/CHRISTMAS CONCERT – HALLA NAOMH MHUIRE Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 19ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá (eagraithe ag CAIRDE agus má bhíonn dóthain chúnaimh ar fáil) agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir. The Christmas Concert will take place on THURSDAY 19th December in the ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 27 2019

FÁILTE! Fáilte go dtí 2 bhall foirne nua a thosaigh i rith na seachtaine – Múinteoir Paddy (Ó Cuilinn) a bheidh ag obair le R3 agus le Sorcha Ní Néill atá fostaithe mar CRS (SNA) Welcome to our 2 new staff members;  to Paddy Ó Cuilinn who will be teaching R3 and to Sorcha Ní Néill who will be working ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 22 2019

Seachtain Eolaíochta/Science Week: Comhghairdeas le Múinteoir Samantha & Múinteoir Kelley agus na páistí ó R5 agus R6 a chuir taispeáintais iontach eolaíochta ar siúl do pháiste na scoile i rith na seachataine seo caite. Maith sibh, rinne siad sár-jab!  Congratulations Congratulations to Múinteoir Samantha & Múinteoir Kelley and the children from R5 and R6 who put on fantastic science displays ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 11, 2019

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings: Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 20ú & Déardaoin 21ú Samhain.  Cuirfear clár agus tuilleadh sonraí abhaile sna málaí scoile AN SEACHTAIN SEO (le meabhrán ar théacs). Muna bhfaigheann tú é, is gá glaoch ar an oifig,le bhur dtoil.  Má tá lá áirithe iarrtha agat, rinneadh gach iarracht freastal a dhéanamh ar an iarratas sin. Muna ... Read More »