Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR NOLLAIG 21, 2018

Míle Buíochas le – Na múinteoirí agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inné, CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, na daoine a thug spotdhuaiseanna, agus iad siúd a thug isteach cúnamh ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 19, 2018

Carúil na Nollag 2018/CHRISTMAS CAROL SINGING 2018 Buíochas mór le na páistí ó ranganna 3, 4, 5 agus 6 a chan carúil agus a chas ceol ag Aonach na Nollag an pharóiste (Naomh Mhuire/Ardeaglais) i Halla Gillooly, le déanaí. Bhí sibh ar fheabhas! Buíochas mór le Múinteoir Gráinne. Many thanks to the children from 3rd, 4th, 5th and 6th who ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 6, 2018

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert – Halla Naomh Mhuire Beidh an ceolchoirm ar siúl ar an Déardaoin 20ú Nollag sa scoil. Beidh sóláistí ar fáil ar an lá agus leanfar an clár ama thíos chomh fada agus is féidir.  The Christmas Concert will take place on THURSDAY 20th December in the school. Refreshments will be available from 10.00 to 1.30 upstairs in ... Read More »

Nuachtlitir Cairde 6ú Nollaig/6th December 2018

LEABHAR CÓCAIREACHTA/ COOKBOOK Tá an leabhar réidh anois agus tá líon teoranta ar fáil. €10 an ceann, cuirigí an t-airgead )i gclúdach litreach )chun na scoile go tapaidh chun cinn a fháil sula n-imíonn siad! Ta daoine ag teastáil ar an Satharn seo 8/12 chun iad a dhíol ag Aonach na Nollag i Halla Gillooly, féach thíos. The cookbook is ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 26, 2018

Cruinniú Foirne/Staff Meeting Dé hÁoine/Friday Samhain/Novembr 30: Beidh na páistí ag críochnú ag 12:00 ar an Aoine seo, toisc cruinniú foirne ag na múinteoirí All children will finish school at 12:00pm this  Friday, NOVEMBER 30th, for a staff meeting. Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert Beidh se seo ar siúl ar an Déardaoin 20ú Nollag sa scoil. Tuilleadh sonraí níos déanaí This will take place on THURSDAY 20th ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 16, 2018

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings: Beidh siad ar siúl ar an gCéadaoin 21ú & Déardaoin 22ú Samhain.  Cuireadh clár agus tuilleadh sonraí abhaile sna málaí scoile INNIU.  Muna bhfaigheann tú é, cuir glaoch ar an oifig nó seol ríomhphost. These will take place next Wednesday 21st and Thursday 22nd November.  A timetable and more details were sent in schoolbags TODAY (Friday).  If ... Read More »

NUACHTLITIR SAMHAIN 5, 2018

Temple Street Buíochas mór do na páistí agus tuismitheoirí go léir.  Bhailíomar os cionn €350 i mbliana le haghaidh Ospidéal na Leanaí, Sráid an Teampaill. An-mhaith!  Muna raibh deis agat síntúis a thabhairt is féidir é a dhéanamh faoin Aoine seo, 9/11. Maith sibh go léir!  A big thank you to all parents and children.  We raised over 350 this ... Read More »

NUACHTLITIR DEIRE FÓMHAIR 19, 2018

CRAOBH CHONNACHTA Trastíre/Connaught Finals Cross Country Comhghairdeas dona páistí go léir a ghlac pháirt sna rásanna thuas i mBaile Locha Riaich, Co. na Gaillimhe ag an deireadh seachtaine – le foireann sinsir na gcailíní (Tilly, Saorla, Ceoilín, Keelyn, Molly & Aoife Ní G) agus le Conor, R5. I rás Sóisir na mBuachaillí bhuaigh an foireann (Conor, Tom, Rónán, Charlie Ó, ... Read More »

Nuachtlitir Cairde : October/Deireadh Fómhair, 2018

 Tiomsú Airgid um Nollaig do Gaelscoil Chnoc na Ré / Christmas Fundraiser for Gaelscoil Chnoc na Ré Tá Cairde ag pleanáil leabhar oideas a tháirgeadh don Nollaig chun maoiniú a fháil le haghaidh trealamh súgartha. Tugaimid cuireadh duit d’oidis teaghlaigh is fearr leat a chur isteach chuig do mhúinteoir ranga nó chuig gaelscoilcookbook@gmail.com faoin Déardaoin 25 Deireadh Fómhair. Táimid ag ... Read More »

SEACHTAIN MATA 2018 – DÉARDAOIN

Seo Seachtain Mata ar scoil (http://www.mathsweek.ie/) . Beidh puzail gach oíche againn le déanamh sa bhaile. Beidh crannchur againn ar an Aoine dóibh siúd a chuireann freagra isteach (ticéad amháin ar fáil gach lá) This week is Maths Week (http://www.mathsweek.ie/) . Each evening we will post a simple puzzle which can be be done at home. Send the answers and we will have ... Read More »