Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR, LÚNASA 20, 2021

A thuismitheoirí, a chairde, FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL Táimid ag obair ar an bPlean Freagartha a athnuachan agus is beag athraithe a bheidh ar na socraithe a bhí i bhfeidhm anuraidh, cuirfimid na sonraí chugaibh i rith na seachtaine seo chugainn. Idir an dá linn, féach an fhaisnéis is déanaí ón Roinn, agus go háirithe na físeáin treorach do ... Read More »

NUACHTLITIR, LÚNASA 9, 2021

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire. Athosclóidh an scoil Dé Máirt 31 Lúnasa 2021 @ 8.40r.n. agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh ar ais agus roimh na páistí nua a bheidh ag tosú linn. Tuigimid go mbeimid ag filleadh tar éis an tsamhraidh faoi phrótacail ... Read More »

Leabhar Liostaí 2021

Leabharliostaí – Leabhair ar Chíos/ Booklists – School Book Rental Scheme Tabhair faoi deara go gceannóidh an scoil na leabhair agus cóipleabhair ar fad – cuir an mór iomlán chuig an scoil ag tús na scoilbhliana nua (sonraí íocaíochtaí thíos) Tá breis eolais le feiceáil ar thíos. Scaipfear na leabhair ar na páistí ar an gcéad lá ar ais agus is ga ... Read More »

NUACHTLITIR 30 MEITHEAMH (JUNE) 2021

MÍLE BUÍOCHAS!! Tá an samhradh buailte linn faoi dheireadh! Is cinnte gur scoilbhliain dhifriúil a bhí ann arís, agus ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a a bhí baint acu leis an scoil agus a chuidigh leis an iarracht le linn tréimhse an-dúshlánach. In ainneoin na ndúshlán agus an chur isteach, bhí an t-ádh linn go ... Read More »

TUAIRISCÍ SCOILE & SCRÚDAITHE – SCHOOL REPORTS & STANDARDISED TESTS

A thuismitheoirí, a chairde Tá na rudaí seo i bhfeidhm sa scoil (1) Tuairisc lárbhliana ar gach páiste scaipithe ag na cruinnithe le tuismitheoirí i Mí na Samhna. (2) Tuairiscí Scoile ag deireadh na bliana curtha chugaibh sula ndúnann an scoil i Mí Meitheamh (tá nóta míniúcháin iniata), agus (3) Eolas ar thorthaí na bpáistí sna triallacha caighdeánaithe (Rang 1 ... Read More »

NUACHTLITIR 17 MEITHEAMH (JUNE) 2021

TUAIRISCÍ SCOILE/SCHOOL REPORTS Beidh siad seo ar fail tríd ALADDIN CONNECT ag 12.00 Dé Luain seo chugainn. 21/6. Beidh múinteoirí i dteagmháil roimhe sin más ga, agus féach an leathanach iniata maidir le torthaí tástála i gcomhthéacs COVID-19 agus cianfhoghlaim. School reports will be available on ALADDIN CONNECT from noon next Monday, June 21st. Teachers may be in touch beforehand ... Read More »

NUACHTLITIR 2 MEITHEAMH (JUNE) 2021

Turasanna/ Tours Tá áthas orainn a rá go n-eagrófar turasanna scoile i mbliana ach go mbeidh srianta i gceist. Tá treoracha na Roinne thíos mar eolas. Cé go mbeidh ranganna áirithe ag dul ag an áit céanna ar an lá céanna, ní bheidh siad ag meascadh le chéile agus tá orainn busanna móra a úsáid le gach rang, a chuireann ... Read More »

NUACHTLITIR 17 Bealtaine (May) 2021

Tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith libh ar fad. Tá deireadh na scolbhliana ag teacht go tapaidh ag an bpointe seo agus is mian liom cuid dena socraithe scoile idir seo agus sin a chur in iúl. Bliain dúshlánach eile a bhí ann ach is cosúil go bhfuil cúrsaí ag feabhsú go mall de réír a chéile agus ... Read More »

NUACHTLITIR, AIB. 11-2021

(ENGLISH VERSION BELOW) A chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine sláintiúil agus folláin agus ag tnúth le filleadh ar scoil amárach don téarma nua. Le cúnamh Dé, agus le comhoibriú gach duine, leanfaimid orainn ag fanacht sábháilte agus ag fanacht ar oscailt mar atá beartaithe go dtí deireadh mhí an Mheithimh. Glac nóiméad le do thoil chun athbhreithniú ... Read More »

NUACHTLITIR – MÁRTA 19, 2021

Bhuel, tá an chéad seachtain den athoscailt críochnaithe againn agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine, an foireann, na páistí agus sibhse a thuismitheoirí don iarracht iontach ata déanta chun rudaí a éascú. Buíochas faoi leith don gach éinne don obair na gcapall a rinne siad le linn an dianghlasála ó thaobh oabir a ... Read More »