Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

Aladdin Connect

(SEE ALSO: http://ww2.cnocnare.net/nt100420/) A thuismitheoirí/Caomhnóirí, a chairde, Mar is eol daoibh, táimid ag cur Aladdin Schools Connect i bhfeidhm do thuismitheoirí / chaomhnóirí páistí inár ranganna. Úsáideann an scoil Aladdin Schools www.aladdin.ie mar chóras  riaracháin sa scoil agus tabharfaidh Connect rochtain shlán duit ar theachtaireachtaí ón scoil agus ar shonraí faoi fhreastal do pháiste, torthaí tástála, cártaí tuairisce srl trí logáil isteach slán ... Read More »

NÓTA 10-04-2020

A thuismitheoirí/Caomhnóirí, a chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ag fanacht slán, sábháilte. Is mian linn a fhógairt go gcuirfimid Aladdin Schools Connect i bhfeidhm go gairid do thuismitheoirí / chaomhnóirí páistí inár ranganna.Úsáideann an scoil Aladdin Schools www.aladdin.ie mar chóras  riaracháin sa scoil agus tabharfaidh Connect rochtain shlán duit ar theachtaireachtaí ón scoil agus ar shonraí faoi fhreastal do ... Read More »

NUACHTLITIR AIBREÁIN 3, 2020

A thuismitheoirí a chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ag coinneáil slán sábháilte. Táimid tar éis teacht trí chúpla seachtain aisteach agus eiceachtúil agus inniu tús laethanta saoire na Cásca. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na páistí, na múinteoirí agus na tuismitheoirí go léir as gach atá déanta le cúpla seachtain anuas. Tá an dlúthpháirtíocht agus ... Read More »

Feachtas Bratacha/Flags for Frontline Heroes Campaign

A chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith agus ag fanacht slán.  Is eol dom go bhfuil baint ag go leor agaibh go laethúil le linn do chuid oibre, agus cuid agaibh go deonach, sa chath leanúnach chun an víreas COVID-19 a cheansú. Thar ceann phobal na scoile uile, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do gach atá ... Read More »

Nua/Update from Príomhoide 29/3

(SEE BELOW FOR ENGLISH VERSION) A tuismitheoirí agus caomhnóirí, a chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith agus ag tabhairt aire mhaith dá chéile. Míle buíochas as ucht an suirbhé a líonadh, beidh sé ina cuidiú mór dúinn ach go háirithe agus muid ag pleanáil don tréimhse i ndiaidh na Cásca, más gá.  (Muna raibh deis agat ... Read More »

Nóta /Note from Príomhoide

(SEE BELOW FOR ENGLISH VERSION) A tuismitheoirí agus caomhnóirí, a chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ar fónamh. Agus muid ag tús an dara seachtaine de staid atá neamhghnách agus gan fasach, theastaigh uaim teagmháil a dhéanamh libh agus roinnt comhairle agus tacaíochta a thairiscint. Ar an gcéad dul síos, is é an réasúnaíocht atá taobh thiar de ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 9, 2020

COVID-19 Leanfaidh an scoil ar aghaidh mar is gnáth ach amháin go mbíonn comhairle faighte againn ón HSE a mhalairt a dhéanamh. Tabhair faoi deara na sonraí thíos. 1. Bígí aireach.Tá sé fíor-thábhactach nach dtagann páistí a léiríonn tinneas, mar a bheadh fliú, ar scoil. 2. Beidh foireann na scoile ag díriú ar bhéasaíocht riospráide agus sláinteachas láimhe le postaeir ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 2, 2020

SEACHTAIN NA GAEILGE Beidh Seachtain na Gaeilge ar siúl i mbliana ón 1ú Marta go 17ú Marta. Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil. Beidh comórtas físeán (sonraí ag na páistí) comórtas ealaíne, trath na gceist agus La Glas. Ba mhaith linn go labhróidh na paistí Gaeilge le daoine taobh amuigh den scoil agus na torthaí a ... Read More »

NUACHTLITIR FEABHRA 5, 2020

CRAOBH Snámha na hÉIREANN/Irish Minor Schools SWIMMING CHAMPIONSHIPS Ádh mór le CAMERON mac D agus SAOIRSE Nic D a bheith san iomaíocht ag an deireadh seachtaine seo ag an chraobh náisiúnta! Best of luck to CAMERON Mac D and SAOIRSE Nic D who compete in the national finals this weekend! Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break Beidh an scoil dúnta ar feadh na ... Read More »