Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

NUACHTLITIR 17 Bealtaine (May) 2021

Tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith libh ar fad. Tá deireadh na scolbhliana ag teacht go tapaidh ag an bpointe seo agus is mian liom cuid dena socraithe scoile idir seo agus sin a chur in iúl. Bliain dúshlánach eile a bhí ann ach is cosúil go bhfuil cúrsaí ag feabhsú go mall de réír a chéile agus ... Read More »

NUACHTLITIR, AIB. 11-2021

(ENGLISH VERSION BELOW) A chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine sláintiúil agus folláin agus ag tnúth le filleadh ar scoil amárach don téarma nua. Le cúnamh Dé, agus le comhoibriú gach duine, leanfaimid orainn ag fanacht sábháilte agus ag fanacht ar oscailt mar atá beartaithe go dtí deireadh mhí an Mheithimh. Glac nóiméad le do thoil chun athbhreithniú ... Read More »

NUACHTLITIR – MÁRTA 19, 2021

Bhuel, tá an chéad seachtain den athoscailt críochnaithe againn agus ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do gach duine, an foireann, na páistí agus sibhse a thuismitheoirí don iarracht iontach ata déanta chun rudaí a éascú. Buíochas faoi leith don gach éinne don obair na gcapall a rinne siad le linn an dianghlasála ó thaobh oabir a ... Read More »

AG FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL ar 15 MÁRTA

(ENGLISH VERSION BELOW) A chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ag tnúth go mór le filleadh ar scoil. Ta obair dhian ar siúl chun ullmhú d’athoscailt na scoile do gach duine. NB: Is gá an dearbhú anseo a líonadh roimh theacht ar ais: https://forms.gle/YZ6ZCiJTqUGPsEAUA nó ar Aladdin ó 3pm ar an Domhnach. Féach arís ar threor ón Rialtas ... Read More »

R3-R6: AG FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL

Tá sé fógraithe tráthnóna go mbeidh ranganna 3 go dtí a 6 ag filleadh ar scoil ón Luain seo chugainn, 15ú Márta. Tá mé cinnte go bhfuil athas ar gach duine an scéal sin a chloisteáil! Beimid i dteagmháil go minic idir seo agus sin le sonraí dearfacha agus treoirlínte. Idir an dá linn, tabhair faoi deara na nithe seo ... Read More »

Lá Domhanda na Leabhair/World Book Day 2021

Lá Domhanda na Leabhair/World Book Day – https://www.worldbookday.com/about-us/ireland/ Beidh Lá Domhanda na Leabhair ar an Déardaoin seo, 4ú Márta. Cuireadh dearbhán digiteach chugaibh do na páistí gur féidir a úsáid i siopa leabhair (nuair a osclaíonn siad). Seo ata beartaithe atá a dhéanamh ar an lá: Beidh deis ag na páistí atá ar scoil faoi láthair teacht ar scoil ar an lá ... Read More »

AG FILLEADH AR SCOIL/RETURN TO SCHOOL ar 1 MÁRTA

(ENGLISH VERSION BELOW)  A chairde, Tá súil agam go bhfuil gach duine ag tnúth go mór le filleadh ar scoil. Ta obair dhian ar siúl chun ullmhú d’athoscailt na scoile amárach do ranganna na Naíonáin, 1 agus 2.  NB Is gá an dearbhú anseo a líonadh roimh theacht ar ais: https://forms.gle/MXStzCPSe28YYYmy5 Féach arís ar threor ón Rialtas anseo: http://ww2.cnocnare.net/ci21/  Cúpla ... Read More »

LEABHAIR SCOILE/SCHOOL BOOK RETURNS – AOINE 26/2/2021 ó 2-5 p.m. agus SATHARN 27/2/2021 ó 2-5 p.m. NAÍONÁIN, RANG 1 agus RANG 2 AMHÁIN/FOR CHILDREN IN INFANTS, RANG1 and RANG 2 ONLY

Tá leabhair agus cóipleabhair na bpáistí le tabhairt ar ais chuig an scoil sna boscaí. Tá seo eagraithe le bheith ar siúl ar an Aoine seo 26ú Feabhra idir 2 agus 5p.m. agus arís ar an Satharn 27ú idir 2 agus 5 p.m. Táimid ag úsáid an rogha Cruinniú Tuismitheora-Múinteoirí ar Aladdin chun é a eagrú go sábháilte. (NB: tá ... Read More »

AG FILLEADH AR SCOIL/RETURNING TO SCHOOL

Mar is eol daoibh, tá sé fógraithe tráthnóna go mbeidh na scoileanna ag oscailt do pháistí ó Naíonáin Shóisir go Rang 2 ón Luain seo chugainn, 1ú Márta. Ag an bpoinnte seo, táthar ag súil go mbeidh Ranganna 3 go 6 ag filleadh ar an 15ú Márta agus leanfaidh an cianfhoghlaim ar aghaidh sna ranganna sin. Beimid i dteagmháil go ... Read More »

NUACHTLITIR – FEABHRA 21, 2021

Fáilte ar ais! Tá súil agam go bhfuil gach duine ag coinneáil slán sábháilte agus go raibh sos agaibh go léir ón obair scoile don tseachtain agus go bhfuil sibh lán le fuinneamh arís do na seachtainí amach romhainn. Tá go leor ráite sna meáin le cúpla lá anuas faoi dhátaí le filleadh ar scoil ach táimid ag súil le ... Read More »