Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Fógraí is Déanaí/Latest

CPSI

A chairde Beidh Cigireacht um Chosaint agus Chumhdach Leanaí (CCCL) ar siúl sa scoil ar an gCéadaoin agus Déardaoin seo. Féach na sonraí thíos. Tá suirbhé ar líne le déanamh ag tuistí roimh 5pm ar an gCéadaoin seo. Féach http://ww2.cnocnare.net/polasaithe-policies/ le haghaidh na polasaithe scoile ábhartha. A Child Protection and Safeguarding Inspection (CPSI) will take place in the school on ... Read More »

NUACHTLITIR – NOLLAIG #2, 2020

TUAIRISCÍ LUATH-BLIANA/EARLY YEAR REPORTS Tá tuairiscí luathbliana ar fáil anois ar ALADDIN – muna bhfuil teacht agat ar Aladdin, cuir scéal chugainn agus cuirfear cóip sa phost. The early year reports are now available on ALADDIN – if you don’t have access to Aladdin, let us know and a copy will be posted.  CÁRTAÍ NOLLAIG/CHRISTMAS CARDS Mar is eol daoibh, ... Read More »

NUACHTLITIR – NOLLAIG #1, 2020

COMHGHAIRDEAS! Comhghairdeas le Matthew (Naí Shinsir) agus Ronan (R1) a ghnóthaigh aitheantas speisialta i gcomórtas Ealaíne Texaco le déanaí. Congratulations to Matthew (Senior Infants) and Ronan (R1) who won special commendations in the Texaco Art competition recently. COVID etc. Is mór an trua é ach iarraimid oraibh nach scaipfaidh na páistí cártaí Nollag ag na páistí eile mar a bhí ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #3, 2020

Cruinnithe Tuistí-Múinteoirí/Parent-Teacher Meetings Mar is eol daoibh, cuirimid luach mór ar chumarsáid idir tuismitheoirí agus múinteoirí. Ar an drochuair, ní féidir na gnáthshocruithe le haghaidh cruinnithe a chur i bhfeidhm i mbliana mar gheall ar COVID-19. Eiseoimid tuairisc lár na bliana ar dhul chun cinn gach dalta ar Aladdin sna seachtainí amach romhainn. Rachaidh múinteoirí i dteagmháil le tuismitheoirí má ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #2, 2020

COMHGHAIRDEAS LE… Comghairdeas mór le EUAN i R4 (Katie) a fuair an chéad duais náisiúnta, “Celebrate Cycling Champion 2020”, sa chomórtas ‘Green-Schools Stay Home’. Rinne Euan rothaíocht ar feadh 150 lá i ndiaidh a chéile. Éacht! Congratulations to EUAN in R4 (Katie) who won the national award “Celebrate Cycling Champion 2020” in the ‘Green-Schools Stay Home’ competition. Euan cycled for 150 ... Read More »

NUACHTLITIR – SAMHAIN #1, 2020

Fáilte romhaibh ar fad ar ais. Buíochas libh ar fad don sár-iarracht atá déanta ag gach éinne chun an scoil a athoscailt agus a choinneáil ar oscailt. Ta dúshlán fós romhainn don chuid seo den téarma, idir seo agus saoire na Nollag. Iarrfaimid go leanfaidh an dea-thoil agus comhoibriú ar aghaidh ionas gur féidir linn an scoil a choinneáil slán ... Read More »

NUACHTLITIR 23/10/2020

MÍLE BUÍOCHAS! Tá an briseadh lár-téarma tagtha agus táim cinnte go bhfuil gach duine ag súil leis an sos! Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine , bord, foireann, páistí agus tuismitheoirí don obair agus comhoibriú iontach ó thus na scolbhliana chun oideachais i suiómh slán a chur ar fáil sa scoil. Fanaigí Slán agus feicfimid a chéile ... Read More »

NUACHTLITIR 2, DEIRE FÓMHAIR 2020

UASDÁTÚ/COVID-19 UPDATES: In ainneoin na tuairimíochta ar fad, ní eol dúinn aon phlean a bheith ann scoileanna a dhúnadh ná an sos meántéarma a leathnú ach táimid ag pleanáil i gcás aon athrú air seo. Táimid an-bhuíoch de phobal na scoile ar fad as a gcomhoibriú chun na bearta go léir a theastaíonn chun gach duine a choinneáil slán ar ... Read More »

NUACHTLITIR – Deire Fómhair 1

UASDÁTÚ/COVID-19 UPDATE De réir mar a mhéadaíonn cásanna ar fud na tíre, iarraimid ar gach duine a bheith ar an airdeall maidir le pobal na scoile a choinneáil slán trí na bearta rialaithe atá i bhfeidhm a leanúint, go háirithe cuas láimhe, béasaíocht riospráide agus fadú fisiceach. Tá faisnéis thábhachtach sa ríomhphost seo mar a leanas: (1) Litir maidir le ... Read More »

NUACHTLITIR, MEÁN FÓMHAIR 25, 2020

Dia daoibh, tá súil againn go bhfuil cúrsaí go maithe le gach éinne /We hope all is well with everyone. Another week safely navigated! LEABHAIR & OBAIR BHAILE – BOOKS &  HOMEWORK Mar is eol daoibh, ní raibh aon obair bhaile fhoirmiúil do mhí Mheán Fómhair, seachas léamh agus gníomhaíochtaí baile ó am go chéile. Leanfar le seo an tseachtain ... Read More »