Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

Nuachtlitir Cairde 29 Eanáir/ 29th January 2016

Míle Buíochas/Thank You Bhí go leor imeachtaí ann an mhí seo caite agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt ar bhealach ar bith. Tá a n-ainmneacha liostaithe thíos. (Ár leithscéal má tá ainm ar bith fágtha ar lár as). Last month was a very busy month for Cairde and we would like to thank ... Read More »

NUACHTLITIR – Mí Eanáir 2 – 27-01-2016

LAETHANTA OSCAILTE & CLÁRÚCHÁIN /OPEN DAYS & ENROLMENT 2016 Beidh Laethanta Oscailte & Clárúcháin sa scoil um thráthnóna ar an Aoine 12 Feabhra agus an Satharn 13 ó 1:30 – 3:00. Má tá aithne agat ar éinne go bhfuil suim acu a bpáiste a chlárú, abair leo teacht ansin nó glaoch a chur ar an scoil. Freisin, déan cinnte go ... Read More »

Nuachtlitir 1- Mí Eanair 12-01-2016

Fáilte Ar Ais/Welcome Back: Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  We hope you all had a nice break and we would like to wish everyone a happy new year. Míle Buíochas: CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, Ta cúpla duais fós le bailiú. Na páistí ... Read More »

Nuachtlitir – Mí na Nollag 3 – 21/12/2015

Míle Buíochas le – Na múinteoirí agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inniu, CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, na páistí agus tuistí a chan carúil na Nollag i Quayside ar ... Read More »

CAIRDE-Meabhrán/Reminder – Ceolchorm na Nollag /Christmas Concert

Mile buíochas le gach éinne a thug duaiseanna don raifil nó a gcuid ama maidin Dé Luain. Táimid ag lorg tuistí fós i rith an lae – chun freastal ar thuistí  sa chlub (tae/caifé a réiteach srl.) agus glantachán a dhéanamh i ndiaidh na ceolchoirme  Más féidir leat cabhrú, teigh í dteagmháil le do thoil le: Dara Gallagher nó Sinéad Bredin  ... Read More »

Nuachtlitir 2 – Nollaig 14

Carúil Na Nollag / Christmas Carol Singing Beidh na páistí ó ranganna 2, 3, 4, 5 agus 6 ag canadh carúil agus ag bailiú ar son ‘Bóthar’ in Ionad Siopadóireachta Quayside, ar an Dómhnach seo 20ú Nollaig, ó 2.45.00 – 4.00 i.n. Má tá spéis ag aon thuismitheoir cabhrú linn (ach go háirithe daoine a chasann uirlis) beidh fáilte mhór ... Read More »

Nuachtlitir Cairde – Nollaig/December 2015

Go raibh míle maith agat do na tuistí a thug cabhair dúinn ar an dá ‘Lá Bratach’. Táimid an-bhuíoch díbh. Freisin ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Bartley Gavin agus an CCE (Fred Finn Branch) dona buicéid don bhailiúcháin. Many thanks to the parents who collected for our Flag Days last week, we are extremely grateful. Also, thank ... Read More »

Nuachtlitir 1 Nollaig 02

Ceolchoirm na Nollag/Christmas Concert Beidh se seo ar siúl ar an LUAIN 21ú Nollag sa scoil.  Tuilleadh sonraí níos déanaí. This will take place on MONDAY 21st December in the school.  More details later. Laethanta Saoire/Holidays Beidh an scoil ag dúnadh ar an Mháirt 22ú ag 12:00 agus osclóidh sí arís ar an gCéadaoin 6ú Eanáir 2016 ag 8:50r.n. School ... Read More »

Nuachtlitir Cairde – November 2015

Dioscó na Samhna Míle buíochas le Richard Kelly ó SuperValu, Baile an Mhóta, a rinne urraíocht ar shóláistí do na páistí an lá sin, agus do Ollie Alcorn agus Bryan Whelan freisin.  Bhí €233 árdaithe. Many thanks to the parents who helped out at the disco, to Richard Kelly of Supervalu Ballymote who sponsored the treats, Ollie Alcorn (PA),Bryan Whelan ... Read More »

Nuachtlitir 3 – Samhain 17/11/15

SCOIL NUA! Mar is eol daoibh, tháinig an dea-sceál inniu go bhfuil an scoil san áireamh ar an gClár Infheistíochta Caipitil Scoileanna 2016-2021. Tá feachtas leanúnach ar bun ag an mBord, an fhoireann, cumann na dtuismitheoirí (Cairde) agus pobal na scoile i gcoitinne lena chinntiú go mbeadh tiomantas déanta maidir le foirgneamh buan a sholáthar don scoil. Tá an gealltanas ... Read More »