Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NÓTA – 30/9/2016

Ádh mór/Good luck Ádh mór le foireann Naomh Mhuire, ach go háirithe an bainisteoir Glenn Young agus na iardhaltaí ón nGaelscoil (Gearóid Ó Ceallaigh-Loinsigh, Tony Ó Ceallaigh-Loinsigh, Conor Ó Dorchaí,  Dylan Mac Ghiolla Chaillín, Cian Mac an Bhreithiúnaigh & Brian Ó Dónaill) a bheidh ag imirt i gCraobh peile an Chondae ar an Domhnach! Best wishes to St. Mary’s, especially ... Read More »

MAOR TRACHTA/TRAFFIC WARDEN-LOLLIPOP PERSON

MAOR TRACHTA/TRAFFIC WARDEN-LOLLIPOP PERSON Chuir Comhairle Chontae Shligigh in iúl dúinn go dtosóidh an seirbhís maor tráchta arís amarach, Dé Céadaoin 28ú.  Ár mbuíochas libh as ucht bhur bhfoighne le suíomh gan neart againn air. Buíochas dona tuismitheoirí a chuidigh ó am go ham an mhí seo freisin. Sligo County Council has informed us that the traffic warden service starts ... Read More »

Nuachtlitir Cairde – MFómhair/Sept 2016

CAIRDE: Cumann na dTuismitheoirí Dia daoibh agus fáilte romhaibh ar ais ag tús na scoilbhliana nua! Fáilte ar leith roimh thuistí na naíonán nua… Ba mhaith linn roinnt eolais a thabhairt daoibh faoi CAIRDE, Cumann na dTuismitheoirí na Gaelscoile. Tá gach tuismitheoir/caomhnóir sa scoil ina b(h)all de CAIRDE. Toghtar príomhchoiste agus ionadaithe ranga ag tús na scoilbhliana a chomhoibríonn le ... Read More »

Nuachtlitir Meán Fómhair 6, 2016

Fáilte romhaibh ar ais!  Fáilte Speisialta roimh na páistí nua a thosaigh ar scoil i mbliana. Welcome back!  A special welcome to all the children who started school with us this year. Glanadh na Scoile/Clean –up: Míle buíochas do na tuismitheoirí agus páistí a thug cabhair dúinn agus an scoil a ullmhú don oscailt! Many thanks to the parents and ... Read More »

NÓTA/NOTE 31/8/2016

A thuismitheoirí, a chairde, Cúpla nóta tábhachtach don oscailt amárach. Some important information before school opens tomorrow. CARRCHLÓS/CAR PARK and TRAFFIC WARDEN-LOLLIPOP PERSON Amárach lá mór dona naíonáin nua ach go háirithe. Tá sé de nós ag an-chuid tuismitheoirí a bpáistí a thabhairt ar scoil iad féin don chéad cúpla lá sna ranganna eile freisin. Tá baol ann mar sin ... Read More »

Nuachtlitir 24 Lúnasa 2016

A thuismitheoirí, a chairde, Tá súil againn go bhfuil sibh ag baint taitneamh as na laethanta saoire agus ag ullmhú don bhliain nua. Osclóidh an scoil arís ar an Déardaoin,1 Meán Fómhair ag 8.50 r.n. Hopefully everyone is enjoying the holidays and getting ready to return to school. School reopens on THURSDAY next, September 1st at 8.50 a.m. Cabhair ag ... Read More »

ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ/PUPIL PERSONAL ACCIDENT INSURANCE

ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ/PUPIL PERSONAL ACCIDENT INSURANCE Cnag ANSEO le haghaidh foirm maidir le ÁRACHAS TIONÓISCE PEARSANTA DO DHALTAÍ, scéim atá roghnach daoibh. Ta achoimre den scéim le fáil ar an bhfoirm ach tá tuilleadh sonraí ar http://www.allianz.ie/Other_Products/Schools/Pupil-Personal-Accident/  Tá dá rogha ann, mar atá mínithe ar an bhfoirm iniata: Gníomhachtaí Scoile Amháin (€6) nó ar bhonn 24 Uair (€9)  Is ... Read More »

AN BORD: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile

AN BORD BAINISTÍOCHTA/BOARD of MANAGEMENT  Re: School Financing and Operation/Maoiniú agus Feidhmiú na Scoile  Mar is eol daoibh, bíonn maoiniú do scoileanna mar dheacracht i gcónaí agus níl aon eisceacht ann i dtaobh Gaelscoil Chnoc na Ré, ach go háirithe le deontais na Roinne laghdaithe go mór le déanaí. I mbliana, teastaíonn ón mBord Bainistíochta an gannchion airgid i dtaca ... Read More »

NUACHTLITIR Meith. 29, 2016

RANGANNA / CLASSES for 2016-2017 Beidh rang amháin Naíonáin Shóisir againn i Meán Fómhair. Tá múinteoir breise ceadaithe ag an Roinn faoi réir líon áirithe páistí a bheith cláraithe linn i mí Mheán Fómhair. Tugann sé seo deis dúinn dhá rang Naíonáin Shinsir chomh maith le dhá rang Rang 1 a bheith againn, mar sin ní bheidh rang meascaithe/scoilte. Beidh ... Read More »

NUACHTLITIR MEITH 23, 2016

Lá Gníomhachtaí/Spóirt – Activities/Sports Day Bhí lá iontach againn, agus aimsir réasúnta freisin. Míle buíochas do mhúinteoir Dara agus an foireann as ucht é a stiúradh agus do chách a chabhraigh linn. We had a great day, and were fortunate with the weather!  Many thanks to Múinteoir Dara and the staff for all their work and to all who helped ... Read More »