Baile Uí Dhúgáin, Sligeach
Fón: (071) 917 4019
header2

Author Archives: admin

NUACHTLITIR AIBREÁIN 4, 2019

COMHAGHAIRDEAS & BUÍOCHAS/CONGRATS & THANKS Céad Faoistin – Rang 2/ First Confession – R2: Comhghairdeas lena páistí agus buíochas le múinteoirí Jade agus Laura Ann./ Congratulations to the children who made First Confession recently, and to M. Jade and M. Laura Ann for preparing them so well. COIRM GAEL LINN: Comhghairdeas le na páistí i Rang a bhain dá ghradam amach i gCoirm Gael ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 20, 2019

MÓRSHIÚIL LA LE PÁDRAIG – St. PATRICK’s PARADE 2019 Comhghairdeas  le na páistí go léir a ghlac páirt sa Pharáid.  Bhuamar an chéad duais arís don Bhunscoil is fearr!  Míle buíochas don fhoireann agus an slua mór tuismitheoirí a chabhraigh linn ar an lá. Maith sibh! Congratulations to all the children who took part in the parade.  We won first ... Read More »

NUACHTLITIR MÁRTA 5, 2019

SEACHTAIN NA GAEILGE Tá Seachtain na Gaeilge (http://www.snag.ie/ ) ar siúl anois go dtí 17ú Márta  Beidh imeachtaí speisialta ar siúl do na páistí sa scoil féach thíos.  Déanaigí iarracht níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile! “Seachtain na Gaeilge”/“Irish Language Week” (http://www.snag.ie/ ) is now in progress until 17th March this year.  There will be special activities in the ... Read More »

Nuachtlitir Cairde : March/Márta 2019

LEABHAIR CÓCAIREACHTA/COOK BOOK Go raibh míle maith agaibh as bhur gcuid tacaíochta agus do na tuismitheoirí agus na leanaí uile a chuir oidis agus pictiúir arm fáil don leabhar cócaireachta a foilsíodh roimh na Nollag. Buíochas leis na tuismitheoirí uile a dhíol cóipeanna den leabhar agus a cheannaigh an leabhar dóibh féin agus dá gcairde. Ardaíodh €2,000! Buíochas freisin don ... Read More »

NUACHTLITIR FEABHRA 13, 2019

Briseadh Lár Téarma/Mid-Term Break Beidh an scoil dúnta ar feadh na seachtaine 18ú-22ú Feabhra don bhriseadh lár téarma.  Dúnfaidh an scoil ag 2.30 i.n. mar is de gnáth ar an Aoine 15ú Feabhra. School will be closed for the week 18th – 22nd February inclusive, for the mid-term break.  School will finish at 2.30pm as normal on Friday 15th February. ... Read More »

Fógra Aimsire/Weather Notice

(ENGLISH VERSION BELOW) Le linn drochaimsir, tá na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm i nGaelscoil Chnoc na Ré: 1. Déanfaimid gach iarracht an scoil a choinneáil ar oscailt, chomh fada agus is féidir linn na páistí a fháil go foirgneamh na scoile go sábháilte, maraon le dóthain foirne, teas agus solas a bheith againn. 2. Glac leis go ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 25, 2019

CURRICULUM EVALUATION – ENGLISH: Beidh cigirí ón Roinn sa scoil ar an Mháirt agus ar an gCéadaoin seo chugainn ag feachaint ar mhúineadh an Bhéarla sa scoil. Beidh siad ag tabhairt cuairt ar gach rang thar an dá lá. Departmental inspectors will visit the school on Tuesday and Wednesday next to look at the teaching of English, and will visit every ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 18, 2019

INFLUENZA/FLIÚ: Féach http://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/influenza/seasonalinfluenza/guidance/schoolsguidance/ agus de réir comhairle an HSE, ná seol páiste ar scoil má bhíonn comharthaí fliú orthu. See  http://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/influenza/seasonalinfluenza/guidance/schoolsguidance/ for more information, and as per HSE advice, please do not send any child to school with flu symptoms. Míle Buíochas. I MO BHRÓGA/IN MY SHOES  Tá eolas faoin scéim seo curtha abhaile lena páistí inniu. Bheimis buíoch as ... Read More »

NUACHTLITIR EANÁIR 7, 2019

Fáilte Ar Ais/Welcome Back: Tá súil againn go raibh saoire deasa agaibh. Athbhliain Faoi Mhaise daoibh go léir!  We hope you all had a nice break and we would like to wish everyone a happy new year.  Míle Buíochas: CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl. Tá roinnt duaiseanna fós le bailiú./ CAIRDE and ... Read More »

NUACHTLITIR NOLLAIG 21, 2018

Míle Buíochas le – Na múinteoirí agus na paistí dona taispeántais iontacha a thug siad ag an gCeolchoirm inné, CAIRDE agus tuismitheoirí dona sóláistí le linn don cheolchoirm a bheith ar siúl, Ollie Alcorn don bhfearas fuaime don cheolchoirm, Mícheál Ó Domhnaill a dhéanann na DVD’s gach bliain, na daoine a thug spotdhuaiseanna, agus iad siúd a thug isteach cúnamh ... Read More »